Vad gäller skattemässigt för tjänstegrupplivförsäkring och socialförsäkring vid bosättning utomlands och anställning i Sverige?

FRÅGA
Hej! Jag läste https://lawline.se/answers/bo-utomlands-men-jobba-i-sverige-hur-blir-det-skattemassigtMen ni skrev inget om hur det blir med TGL/TGF försäkringar man får via sin anställning i Sverige om man är bosatt i Spanien eller hur det blir med försäkringskassan. Fäller svensk FK eller spansk? Skulle man kunna ta ut sjukpeng eller barnbidrag för att man är anställd i Sverige men bor i Spanien?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din situation som att du vill bo i Spanien och ta en anställning i Sverige, men att du utför arbetet i Spanien på distans.

Beskattning av tjänstegrupplivförsäkring: I och med att du befinner dig i en gränsöverskridande situation är det möjligt att både Sverige och Spanien vill beskatta inkomsten från en tjänstegrupplivförsäkring. Skatteavtal beslutar vilket/vilka länder som har rätt att beskatta en viss inkomst och i ditt fall är det skatteavtalet mellan Sverige och Spanien som är relevant. Huruvida staten/staterna beskattar inkomsten återfinner du i nationell lagstiftning.

Skatteavtal mellan Sverige och Spanien: Enbart hemviststaten till en person har rätt att beskatta pensioner och liknande ersättningar från tidigare anställning och livräntor (Artikel XVIII förordning om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien). Vilken stat som är den skatterättsliga hemviststaten regleras utifrån vissa kriterier i Artikel IV av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien.

Beskattning enligt svensk lagstiftning: Tjänstegrupplivförsäkringar beskattas genom en premieskatt i Sverige. Det är försäkringsgivaren som är skatteskyldig till särskild premieskatten förutsatt att arbetsgivaren tecknat tjänstegrupplivförsäkringen hos ett svenskt försäkringsföretag (1 § Lag om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m). Utbetalningen från en tjänstegrupplivförsäkring är med andra ord skattefri för arbetstagare/dess anhöriga.

Socialförsäkringsförmåner: Du kan enbart omfattas av ett lands sociala trygghetssystem vilket regleras genom socialförsäkringsavtal eller EU:s förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemenvilken omfattar personer som är medborgare av åtminstone en av EU:s medlemsländer (Art. 2 förordning 883/2004). Som huvudregel omfattas en arbetstagare till en privat arbetsgivare av det sociala trygghetssystem där personen arbetar (Art. 11.3 (a) förordning 883/2004). För utsända arbetstagare gäller däremot att personen omfattas av det sociala trygghetssystem där arbetsgivaren befinner sig under vissa förutsättningar (Art. 12 förordning 883/2004).

I ditt fall tolkar jag det som att du är medborgare i åtminstone en av EU:s medlemsländer, att du inte är utsänd att utföra ditt arbete i ett en annan medlemsstat utav arbetsgivaren och att det rör sig om en svensk arbetsgivare. Utifrån dessa omständigheter bör du omfattas av sociala trygghetssystemet i arbetslandet vilket är Spanien eftersom det är där du utför ditt arbete. Förutsatt att du omfattas av det spanska sociala trygghetssystemet innebär det att det är Spaniens motsvarighet till Försäkringskassan du ska vända dig till och att du ska ta ut socialförsäkringsförmåner från Spanien förutsatt att du uppfyller villkoren för att få den specifika förmånen.

Sammanfattningsvis är det din skatterättsliga hemviststat som har rätt att beskatta utbetalningar från tjänstegrupplivförsäkringar enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien. Anses Sverige vara sin skatterättsliga hemviststat är du/anhöriga däremot inte skatteskyldig för utbetalningen. Gällande sociala trygghetssystem bör du omfattas av det spanska sociala trygghetssystemet om du utför arbetet i Spanien och inte är utsänd utav arbetsgivaren.

Jag hoppas att det besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (282)
2021-04-15 Kapitalbeskattning Spanien & Sverige
2021-04-11 Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln
2021-03-30 Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam
2021-03-29 Betala svensk skatt på kanadensisk pension

Alla besvarade frågor (91294)