Vad gäller skadeståndsskyldighet för barn?

Barn till och med 8 år får enligt lag cykla på trottoar om cykelbana ej finns. Vem blir skadeståndsskyldig och vem betalar för den eventuella skada som uppstår om barnet cyklar på en gående på trottoaren?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du beskriverså har barn under åtta år rätt att använda gångbana då cykelbana saknas vid färd med cykel, detta regleras i trafikförordningens 3 kap. 12 a §.

Barn kan bli skadeståndsskyldiga vid orsakande av bland annat person eller sakskador. Orsakar ett barn skada innan barnet fyllt 18 år ska skadan ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Detta regleras i skadeståndslagens 2 kap. 4 §.

Kan vidare nämna att även föräldrar kan bli solidariskt skadeståndsskyldiga med sitt barn. En förälder som är vårdnadshavare för barnet ska ersätta bland annat person och sakskador som barnet vållar genom brott. Föräldern blir då solidariskt skadeståndsskyldig med sitt barn, upp till ett visst belopp. Detta regleras i skadeståndslagen 3 kap 5 §.

Sammanfattningsvis har barn och ungdomar ett visst skadeståndsansvar som dock normalt inte är lika vidsträckt som skadeståndsansvar för vuxna. Vid bedömning om barns ansvar utförs en skälighetsbedömning utifrån ovan nämnda omständigheter och en individuell bedömning görs i varje fall. Något som spelar stor roll är huruvida barnet är försäkrat och skadestånd ska normalt betalas ut åtminstone så långt som försäkringen täcker, med förutsättning att det är barnet som har vållat skadan.

Vänligen,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000