Vad gäller på officialservitut?

2021-06-26 i Servitut
FRÅGA
Vad gäller på officialservitut
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är ett servitut?

Ett servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg, brunn eller annat liknande. Det finns sedermera två olika sorters servitut – avtalsservitut och officialservitut. Ett officialservitut bildas genom ett beslut från en myndighet medan ett avtalsservitut istället bildas genom ett avtal mellan fastighetsägarna. Om du vill läsa mer om skillnaderna mellan olika servitut kan du hitta mer information på Lantmäteriets hemsida.

Vad gäller på officialservitut?

Utifrån din fråga kan jag inte utläsa exakt vad det är du vill veta om officialservitut, men jag kommer redogöra för grundläggande fakta om dess skapande och upphävande.

Skapandet av officialservitut

Officialservitut skapas i enlighet med 7 kap. fastighetsbildningslagen (FBL) och är en form av fastighetsbildning. För att ett officialservitut ska få bildas krävs att det ska vara av väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga användning (7 kap. 1 § FBL). För att ett sådant servitut ska få ändras krävs att det just hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av fastigheten eller dess användning i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser (7 kap. 4 § FBL). Om olägenheten inte skulle kunna undanröjas genom en ändring får servitutet upphävas (7 kap. 5 § FBL).

Upphävande av officialservitut

Utgångspunkten för ett officalservitut är att det gäller för all framtid, dvs att de inte ska upphävas. Det kan dock, som ovan nämnt, ändras i vissa fall, men det kräver ett nytt myndighetsbeslut. För att ett officalservitut ska upphävas krävs att den olägenhet som finns inte kan undanröjas genom en ändring av servitutet. I vissa fall kan servitutet också upphävas om det föreligger ändrade förhållanden, eller om det är uppenbart att ett servitut är övergivet (7 kap. 5 § FBL).

Jag hoppas att du fick lite vägledning i din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (301)
2021-09-14 Vad får man göra på ett servitut?
2021-08-06 Finns det någon begränsning avseende omfattningen på ett servitut?
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?

Alla besvarade frågor (95720)