Vad gäller oväsen i förhållande till grannsämja och JB 3:1?

2016-11-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej.Man brukar ju säga att det ska vara tyst i tex ett hyreshus ..hotell campingplats med mera. Vad gäller *ute på landet * utanför stadsplanerat område ? Samma regler där ? När kan man begära att det ska vara tyst ? Finns det någon Lag på att det ska vara tyst ? Vänlig Hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte från frågan exakt vilken typ av plats du vill veta mer om. Då du frågar om vad som gäller ute på landet, så kommer jag utgå från att frågan gäller förhållandet mellan grannar i glesbebyggda bostadsområden. Det finns väldigt lite lagtext som reglerar vad som gäller i en sådan miljö, men ledning kan tas i jordabalkens tredje kapitel (JB kap 3). Du kan se närmre på denna lag här.

I JB 3:1 står det att när någon nyttjar sin egen eller annan persons fasta egendom, så ska skälig hänsyn tas till omgivningen. Detta brukar sägas ge uttryck för att alla ska försöka bevara en god grannsämja. Det finns inte några regler som säger att det måste vara tyst eller som anger särskilda tider för hur och när det får föras oväsen. En bedömning om vad som är skäligt måste göras med hänsyn till det enskilda fallet.

När det gäller flerbostadshus med bostadsrätter och hyresrätter finns det inte heller någon lag som reglerar detta. I vissa fall väljer t ex en enskild bostadsrättsförening att utforma gemensamma ordningsregler för sina medlemmar. Om det inte finns sådana ordningsregler gäller det även i en sån miljö att grannar ska visa varandra skälig hänsyn.

Det finns alltså inte någon i lag uttryckt klar skillnad på vad som gäller i tätbebyggda områden respektive ute på landet. Alla är skyldiga att visa skälig hänsyn till omgivningen och detta innebär bland annat att anpassa ljudnivåer så att grannar inte blir störda. I allmänhet sägs det ofta att det ska vara lugnt - men inte nödvändigtvis helt tyst - efter kl. 22:00 på kvällen under vardagar. Det är inte en rättslig reglering, men kan fungera som en bra utgångspunkt, eftersom många anser att det är lämpligt.

Sammanfattning

Det går tyvärr inte att ge ett klart svar på din fråga. Lagen anger endast att alla ska visa sin omgivning skälig hänsyn. Detta kan t ex betyda att man inte ska föra oväsen som stör omgivningen under nattetid. Dock måste det avgöras i varje enskilt fall vad som är skälig hänsyn. Det bästa man kan göra när man upplever att någon inte visar skälig hänsyn, är att prata med personen och försöka komma överens om hur problemet kan lösas.

Rör det sig om mycket allvarliga störningar som inte upphör efter försök att prata med personerna i fråga, så kan det vara fråga om ett brott. I dessa fall kan man kontakta polisen.

Jag hoppas att du med detta har fått lite mer klarhet i frågan. Om något behöver förtydligas är du välkommen att kommentera med en följdfråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1990)
2020-10-31 Kaniner i lägenheten?
2020-10-29 Fd sambo vägrar ansöka om lagfart - vad gör jag?
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?

Alla besvarade frågor (85645)