Vad gäller om varan blir stulen utanför ens dörr?

2021-01-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, jag gick med på att en vara fick lämnas utanför min lägenhetsdörr vid hemleverans men inom 10 min av leveransen blev paketet tyvärr stulet. När jag läser i konsumentköplagen §6 står det att varan anses vara avlämnad när den är i köparens besittning, men att om den bara har lämnats utanför dörren så kan det inte ses som att den är i köparens besittning. Innebär detta att det är transportören/säljaren som har ansvaret för varan när den blir stulen eller har det ansvaret gått över på mig när jag gick med på att den fick lämnas utanför dörren? Tack för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Konsumentköplagen (KKL) är tillämplig eftersom du som konsument gar gjort ett köp av lös sak av en näringsidkare (se 1 § första stycket KKL).

Risken för varan
Den centrala frågan i fall som dessa är vem som bär risken för varan. Om köparen bär risken för varan är hen skyldig att betala för den även om den förstörts eller kommit bort (se 8 § första stycket KKL). Risken för varan går över på köparen när varan har avlämnats (se 8 § andra stycket KKL). Det framgår vidare att varan anses vara avlämnad när den kommit i köparens besittning (se 6 § KKL).

Besittning
Vad som exakt avses med besittning varierar beroende på vilken typ av köp det rör sig om. I ditt fall rör det sig om ett transportköp, då du ska få varan levererad till dig. Det framgår då av lagens förarbeten att varan ska anses vara avlämnad när den har tagits hand om av köparen eller på annat sätt överlämnats till denne. Det nämns också uttryckligen att en vara som lagts i köparens brevlåda normalt anses ha kommit i dennes besittning även om hen inte är hemma vid tillfället. (se prop. 1989/90:89 s. 69 f.). Enligt lagkommentaren indikerar förarbetena dock att en vara inte anses vara avlämnad om den placerats utanför dörren till konsumentens lägenhet, detta även om konsumenten uttryckligen skulle ha önskat ett sådant leveranssätt. Det framgår emellertid vidare av lagkommentaren att det finns skäl som pekar på att varan i ett sådant fall ändå ska anses vara avlämnad. Detta skulle gälla enligt principen om "livets regel", vars tillämpning torde leda till att leda till att besittningsövergång anses ha skett när det är fråga om ett normalt agerande för parterna på marknaden. Att lämna varan utanför dörren utgör ett normalt beteende på marknaden och leder till att konsumenten får varan inom räckhåll, vilket bör vara tillräckligt för besittningsövergång. Vilken grad av auktoritet som finns i hänvisningen till "livets regel" är dock oklart.

Slutsats

Som framgår av stycket ovan får rättsläget sägas vara någorlunda oklart. Mig veterligen har frågan heller aldrig varit uppe i HD för bedömning. Mitt råd till dig är att ta kontakt med företaget och hänvisa till vad som sägs i förarbetena om att varan inte är avlämnad när den lämnas utanför din dörr.

Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister kan du få det här. Jag kan även råda dig till att ta kontakt med konsumentverket om din fråga.

Hoppas att detta svar var till någon hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?