Vad gäller om två personer gemensamt äger en sommarstuga men inte kan komma överens om vad som ska hända med den?

Hej!

Om 2 personer gemensamt köper en sommarstuga och sedan separerar, och den ena vill köpa ut den andre, vad gäller?

Om den som vill köpa ut den andra har betalat en större andel för sommarstugan, har den personen automatiskt rätt till stugan pga det?

Vad händer om den andra parten, som betalat mindre, inte går med på att säljas ut utan vill att de fortsätter äga sommarstuga tillsammans?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När två personer äger en fastighet tillsammans är utgångspunkten att de båda personerna gemensamt ska komma överens om vad som ska hända med fastigheten. Om den ena personen vill köpa ut den andra bör personerna alltså i första hand försöka förhandla med varandra och komma fram till en lösning som båda kan vara nöjda med.

Den lag som brukar tillämpas då två personer gemensamt äger en fastighet men inte kan komma överens om vad som ska hända med fastigheten är Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt, den hittar du här. Lagen om samäganderätt gäller inte för sambor eller makar. Lagen gäller dock om exempelvis två sambor har separerat och därmed inte är sambor längre.

Lagen om samäganderätt ger inte den ena personen någon rätt att tvinga den andre personen att sälja ut sin del av fastigheten till den som vill äga hela fastigheten. Den säger heller inte att den person som har betalat en större del av fastigheten automatiskt har rätt till fastigheten på grund av det.

Om personerna inte kan enas om vad som ska hända med fastigheten finns istället en möjlighet för personerna att hos tingsrätten begära att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Det framgår av Lagen om samäganderätt 6§. Personerna behöver inte vara överens om att en sådan ansökan ska göras, det räcker att den ena av personerna väljer att göra det.

Om den andre personen inte kan visa synnerliga skäl till att fastigheten inte ska säljas så godkänner normalt tingsrätten en sådan ansökan om försäljning. Tingsrätten utser då en god man som sköter försäljningen, delar upp pengarna efter försäljningen mellan personerna etc.

Om personerna inte kan komma överens om att den ena personen ska få köpa ut den andre från sommarstugan, och den ena personen inte heller vill äga sommarstugan tillsammans, är alltså alternativet att med hjälp av tingsrätten tvinga fram en försäljning av stugan på offentlig auktion. Då får istället ingen av personerna rätt till sommarstugan.

Hoppas att detta var svar på dina frågor. Om du har fler frågor är du givetvis välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000