Vad gäller om två makar avlider samtidigt?

Hej! jag undrar följande fråga.

Vad gäller om två makar avlider i en bilolycka och man inte kan fastställa vem som dog först?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det inte framgår i frågan så förutsätter jag att du undrar om hur arvet ska fördelas mellan makarna om det inte går att fastställa vem som avled först. Regler om arv hittar du i Ärvdabalken (958:637).

Huvudregeln är att en gift arvlåtares kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken) dvs. att makar ärver varandra. Det finns dock en undantagsbestämmelse för situationer där man inte kan avgöra vem som avled först, exempelvis vid en bilolycka. Man utgår då från att arvingen är den först avlidne (1 kap. 2 § ärvdabalken). Om två makar skulle dö samtidigt kommer arvet fördelas som om båda var den som dog sist. Detta innebär att ingen skulle ärva den andra.

Du är välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline om din fråga avsåg något annat än det jag utgick ifrån!

Vänligen,

Maria SimeonidouRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning