Vad gäller om sjuklön vid tidsbegränsad anställning?

2018-10-30 i Sjuk
FRÅGA
Hej, jag jobbar som timanställd och vikarierar för en som är borta i 2,5 månad. Alltså har jag fått ett schema för dessa månader som jag jobbar efter. Sedan skedde en händelse denna månad då två av mina närstående gick bort samtidigt helt oförväntat, och jag stannade hemma i 10 dagar, varav 5 av dessa dagar hade jag planerad arbetstid som jag avstod ifrån. Sedan så fick jag igår reda på att jag har halsfluss så jag måste stanna hemma i tre dagar, och då går jag miste om 2 arbetspass. Hur fungerar det med sjuklönen om jag är timanställd? Kommer jag ändå få betalt eftersom att båda händelserna skedde plötsligt och jag var inplanerad på dessa pass?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsform

Anställningsformer regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Det finns inte någon anställningsform som heter timanställning enligt lag. Timanställd betyder egentligen bara att arbetsgivaren betalar sina anställda per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är huvudregeln (4 § LAS), annars är det tidsbegränsad anställning (5 § LAS). Det finns olika typer av tidsbegränsade anställningar som t.ex. allmän visstidsanställning eller vikariat. Du verkar alltså ha en tidsbegränsad anställning och mer specifikt ett vikariat, eftersom att du skriver att du vikarierar istället för någon annan person och att du får ett schema i förväg.

Sjuklön

Arbetstagarens rätt till sjuklön regleras i lagen om sjuklön. Lagen är tvingande till arbetstagarens fördel (2 § lagen om sjuklön). Arbetstagaren har rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden, såvida anställningen inte är tidsbegränsad till kortare tid än en månad (3 § lagen om sjuklön). Första dagen är en karensdag och sedan betalar arbetsgivaren ut sjuklön maximalt 14 dagar (6 § lagen om sjuklön). Om arbetstagaren är sjuk längre än 14 dagar, är det Försäkringskassan som betalar sjuklön. Rätt till sjuklön gäller oavsett anställningsform, men för att sjuklön ska utgå måste arbetsförmågan vara nedsatt. Sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår p.g.a. sjukdomen och det är endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av sjukdomen som kompenseras. Arbetstagaren har rätt till sjuklön, men bara för de dagar som denne skulle ha arbetat och därmed förlorar lön på grund av sjukdomen. Blir arbetstagaren sjuk övriga dagar får denne ingen sjuklön, eftersom man då inte går miste om någon lön. För dig innebär detta att du har rätt att få sjuklön för de dagar du är schemalagd på, men inte övriga dagar då du inte skulle arbetat.

Ledighet i samband med dödsfall

Enligt 1 § lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har arbetstagaren rätt till ledighet samband med dödsfall. Ledigheten är obetald, men enligt vissa kollektivavtal har arbetstagaren rätt att få betalt under denna period. Försäkringskassan tillåter inte att man sjukskriver sig p.g.a. dödsfall, men om man däremot får psykiska problem till följd av dödsfallet som t.ex. depression eller sömnlöshet kan man sjukskriva sig och därmed få sjuklön.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har du rätt till sjuklön för de arbetspass som du går miste om p.g.a. halsflussen, dock är det viktigt att tänka på att första dagen är en karensdag som du inte får betalt för. För de dagar som du stannade hemma från jobbet i samband med dina närståendes bortgång beror det lite på ditt kollektivavtal om du har rätt att få betalt för dessa dagar eller inte. Jag råder dig därför att kolla vad som står i ditt kollektivavtal, om det finns något sådant, samt att prata med din arbetsgivare. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (138)
2019-03-07 Har jag rätt till en annan tjänst som sjukskriven?
2019-02-28 Hur räknas kalenderdagarna inom en sjukperiod för begäran av läkarintyg?
2019-02-28 Sjuklön vid timanställning
2019-02-21 Anställd som misstänks sjukskriva sig när han/hon egentligen kunnat arbeta

Alla besvarade frågor (66937)