Vad gäller om säljarens avhjälpande inte sker inom skälig tid?

2020-05-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, Jag har köpt en begagnad bil av en bilhandlare som inom bara några veckor visat sig ha fel. Eftersom det skedde så tidigt efter köpet reklamerade jag bilen till bilhandlaren. De bad mig lämna in bilen så de "kunde titta på felet". De lovade att återkoppla inom 1-3 dagar. Efter en vecka (utan svar) ringde jag och de bad att få återkomma. Nu har detta skett flera totalt tre gånger utan återkoppling. De har nu haft bilen i tre veckor. Vad kan jag göra? Jag har fått uppfattningen att det är en seriös bilfirma men undrar vad som händer med min bil. Kan jag kräva att de häver köpet eller få något typ av skadestånd på grund av den långa väntetiden utan svar? Mycket tacksam för vägledning!HälsningarMarcus
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör ett köp mellan näringsidkare och konsument vilket aktualiserar konsumentköplagens regler.

Föreligger rätt att häva köpet?

Som jag tolkar din fråga verkar det vara klart att ett fel föreligger och att säljaren säger att de "kunde titta på felet" tyder på att säljaren avsett att avhjälpa felet. Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren, och avhjälpande ska ske inom skälig tid, utan kostnad och utan väsentlig olägenhet för köparen (26 § konsumentköplagen).

I ditt fall är den största frågan antagligen huruvida säljarens avhjälpande av bilen kan anses ske inom skälig tid, men även huruvida avhjälpandet sker utan väsentlig olägenhet för dig. I bedömningen av vad som utgör skälig tid anses det vara klart att hänsyn ska tas till köparens intresse. Med hänsyn till att återkoppling skulle ske inom 1-3 dagar tyder mycket på att dina intressen som köpare inte beaktats och att avhjälpandet inte skett inom skälig tid. I bedömningen av vad som utgör en väsentlig olägenhet ska alla omständigheter i fallet tas i beaktande. Till exempel kan det faktum att din bil inte kan nyttjas av dig under en lång period på grund av avhjälpandet vara en faktor som utgör en väsentlig olägenhet.

Om bilhandlarens avhjälpande inte skett inom skälig tid och/eller utgjort en väsentlig olägenhet för dig som köpare har du rätt att begära prisavdrag eller hävning av köpet enligt 28-29 § konsumentköplagen. Hävning får ske om felet är av väsentlig betydelse för dig, vilket verkar vara fallet då du inte kan nyttja bilen.

Jag hoppas att det var svar på frågan!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88316)