Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?

2020-09-17 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Vi kopte ett fritidshus i Juli. Vi bor i England och hade darfor inte sett detta hus innan vi kopte det men min bror hade sett det och tagit med oss pa visningen genom Facetime.Efter varat bud hade blivit accepterat fragade maklaren oss om vi ville ha mobler eller kanske verktyg. Vi tyckte inte om moblerna men eftersom damen vi kopte huset fran hade en make som just hade gatt bort tyckte vi synd om henne och sa att hon kunde ta det hon ville och lamna resten. Val vi kom dit sag vi att hon hade bara tagit sakerna som hade varde och lamnat resten. Hon hade ocksa bjudit in grannarna att ta det dom ville. Det visade sig ocksa att mangderna av mobler samt losore - gamla glasburkar/dynor/trabitar/metallstangar/gammal farg etc var mer an vi klarade av att tomma sa vi forst och framst anlitade en firma att ta bort alla mobler. Det kostade oss ca. 10,000 sek. Vi borjade sedan med losoret sjalva vilket igen, blev for mycket och vi bestamde oss for att anlita hjalp samt skaffa en kontainer - slutliga priset for detta blev ca. 25,000 sek. Val allt var borta var det enormt smutsigt vilket vi ordnade med sjalva. Damen vi kopte av tycker att vi ar hemska som fragar efter ersattning. sager att vi fick huset billigt och har erbjudit halva summan. Kan jag ta denna skuld till Kronofogden? Tar jag da skulden som den ar idag eller lagger jag till for varat eget arbete for att tomma huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har ni köpt en fastighet och kommit överens om att säljaren kunde lämna kvar möbler m.m. När ni fick tillträde till fastigheten hade säljaren lämnat kvar endast sådant som hade något värde och lämnat kvar resten. Den mängd möbler m.m. som fanns kvar var mer än ni klarade av att hantera varför ni fick anlita en firma för ändamålet. När allt var borta fick ni även lägga ner tid på att städa. Ni har begärt ersättning för vad det kostade av säljaren som erbjudit sig att betala hälften. Du undrar nu om du kan ta skulden till Kronofogden eller ej.

I jordabalken (JB) som reglerar överlåtelse av fastighet finns det inga regler avseende städning och tömning av fastigheten. Normalt sett regleras i köpeavtalet att säljaren dels har en skyldighet att tömma fastigheten, dels att städa den. Om fastigheten inte är tömd och inte är städad har köparen i regel enligt avtalet rätt att utföra det på säljarens bekostnad (dvs. anlita en firma för ändamålet och att säljaren får stå kostnaden). I ert fall vet jag inte vad det står i köpeavtalet, däremot har ni som jag förstår det kommit överens om att säljaren fick lämna kvar möbler m.m. vilket talar emot att ni skulle ha någon rätt till ersättning.

Min rekommendation är att ni kontrollerar vad som står i köpeavtalet. Eftersom städning och tömning av fastigheten inte regleras i lag är det fritt för er att komma överens om vad som ska gälla er emellan. Utifrån den information du delgett oss har ni kommit överens om att säljaren inte behövde tömma fastigheten utan fick lämna kvar möbler m.m. Sett till det är era möjligheter till att driva in den skuld ni anser att finns små. Om ni inte vill tvista om beloppet torde det vara mer fördelaktigt att komma överens med säljaren och godta den hälft hon erbjudit sig att betala. Om ni vill att en av våra jurister går igenom ärendet och vad som står i ert köpeavtal är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2018)
2021-02-27 Färdiga gåvobrev och upprätta gåvobrev
2021-02-26 Skälig uppsägningstid vid benefik nyttjanderätt av fast egendom
2021-01-30 Vad kan man göra när grannar i villa stör?
2021-01-27 Muntligt löfte om rätt till bostad

Alla besvarade frågor (89601)