Vad gäller om näringsidkaren hävdar att garantin inte täcker felet?

2019-10-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej.Har köpt en mjukstängande toasits med barndoms, som efter sju månader började knarra vid stängning samt att barnsitsen lossnade vid stängning och smällde ner med full fart och högljutt slog ned före locket. Vid reklamation hävdar butiken att det endast är mellan tre till max sex månader garanti på toasits beroende på fel. Kan inte hitta detta någonstans i kkl.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I och med att du i egenskap av privatperson köpt produkten från en näringsidkare är konsumentköplagen aktuell.

Vad gäller vid garantier?

Du nämner att butiken har 3-6 månaders garanti vad gäller toasitsen. Att en näringsidkare erbjuder garanti är ett frivilligt åtagande och är därmed inte en lagstadgad rättighet. Däremot följer juridiskt ansvar om en näringsidkare har erbjudit garanti. Enligt 21 § konsumentköplagen ska säljaren ansvara för fel i en vara som skett under den tid som säljaren åtagit sig att ansvara för, om felet faller inom det säljarens garanti omfattar. I ditt fall är dock detta inte aktuellt med hänsyn till att felen med din toasits framkom sju månader efter köpet, alltså efter garantitiden.

Vad gäller vid fel i vara?

Enligt 20 § konsumentköplagen svarar säljaren för fel som har funnits vid tidpunkt för varans avlämnande, även om felet visar sig först senare. Vidare presumeras (antas) ett fel vara säljarens ansvar om det skett inom sex månader från säljarens avlämnande av varan (20a § konsumentköplagen). Denna presumtion är inte heller aktuellt i ditt fall då jag som sagt tolkar felen i din vara som att de framkom sju månader från varans avlämnande.

I ditt fall måste du därmed kunna härleda felen i toasitsen till avlämnandet av varan för att säljaren ska kunna ansvara för felen och för att en reklamation ska kunna ske.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1032)
2020-07-13 Har man rätt till ett återköp av hund?
2020-07-12 Vad händer om man vill reklamera/häva köpet av en vara köpt via telefon?
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?

Alla besvarade frågor (81881)