Vad gäller om någon plockar smultron på min tomt?

FRÅGA
Om någon har gått in på en tomt och snott smultron. Vad är de för lag som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du har en friköpt tomt är du fastighetsägare. Växter och på rot stående träd räknas som fastighetstillbehör som du är ägare till, se 2 kap 1 § jordabalken. Trots det kan du inte i alla lägen hindra att någon annan plockar dem. I ditt fall rör det sig att någon tagit sig in på din tomt. Nedan kommer en förklaring om vad som gäller.

Enligt allemansrätten anses var och en ha rätten att plocka exempelvis bär och svamp på annans mark. Däremot kan du bli dömd för åverkan om du tar träd, grus, torv med mera enligt 12 kap 2a § brottsbalken.

I ditt brev skriver du att någon tagit smultron från din tomt. Det kan då bli avgörande hur stor din tomt är och om du menar en villatomt, eller tomtmark med exempelvis en lada. Om du har en villatomt kan det innebära hemfridsbrott om någon vistas på din tomt utan att ha ett ärende till dig. Detta framkommer av 4 kap 6 § brottsbalken, där det står att den som olovligen vistas på annans gård (Även villatomt inräknad) gör sig skyldig till hemfridsbrott.

Det är inte heller tillåtet att gå över annans tomt, om det inte finns en väg som nyttjas av allmänheten, se 12 kap 4 § brottsbalken. Det innebär även att allemansrätten ej gäller på villatomt. Personen har alltså olovligen tagit dina smultron i det fall det rör sig om en vanlig villatomt. Om du har odlade smultron i större skala kan det räknas som stöld enligt 8 kap 1 § brottsbalken, eftersom det är på din villatomtmark, där allemansrätten inte gäller.

Om det är så att du har en tomt med exempelvis en sjöbod eller en lada anses allemansrätten gälla och att ditt hemfridsintresse inte störs. Detta gäller även om din tomt består av exempelvis skogsmark, och att plockningen sker på ett visst avstånd, ca 60­­­-70 meter från ditt hus, eller utanför en insynshindrande häck. vilket ger det fritt fram att plocka smultronen.

Sammanfattning

Om du har en vanlig villatomt, gäller inte allemansrätten för den som plockade smultronen, om det inte är på ett avstånd som inte stör ditt hemfridsintresse. Personen som har tagit dina smultron kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott, se 4 kap 6 § brottsbalken alternativt att ha tagit olovlig väg över annans mark, se 12 kap 4 § brottsbalken. Även stöld kan bli aktuellt enligt 8 kap 1 § brottsbalken.

Att inleda en rättstvist i ärendet kan vara en kostsam process, däremot kan du påpeka för personen att den inte får vistas på din tomt utan din tillåtelse. Om problemet fortsätter eller om du känner att du vill ha ersättning för smultronen är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (129)
2021-08-15 Straffet för skadegörelse
2021-07-24 Är det brottsligt att såga ner en grannes träd utan lov?
2021-07-20 Vad gäller om någon plockar smultron på min tomt?
2021-06-30 Graffiti: konst eller brott?

Alla besvarade frågor (95720)