FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut12/05/2022

Vad gäller om min granne har byggt på min fastighet?

Hej Ägaren av grannfastigheten har anlaggt en infiltrationsbädd på min fastighet utan lov. Kan jag begära ersättning för det?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.  

Fastigheter är fast egendom och regleras främst i jordabalken (JB).  

Måste ägaren ta bort infiltrationsbädden? 

Den som anlagt infiltrationsbädden behöver inte ta bort denna om det skulle innebära betydande kostnad eller olägenhet för denne. Skyldighet att sluta nyttja den marken uppkommer dock när den avlägsnas eller blir obrukbar. Det finns dock ett undantag för denna huvudregel, och det är om ägaren av infiltrationsbädden vetat att denne inkräktat på din tomt eller agerat grovt vårdslöst. Om detta är fallet måste ägaren av infiltrationsbädden avlägsna denna. Detta framgår av 3 kapitlet 12 § 1 stycket JB.  

Kan jag kräva ersättning för nyttjandet av min tomt?  

Du som ägare av marken har rätt till ersättning för det intrång infiltrationsbädden innebär (3 kapitlet 12 § 2 stycket JB). Denna ersättning kan bestå antingen av ett engångsbelopp, eller av ett årligt belopp till dess att infiltrationsbädden bortförts.  

Om infiltrationsbädden dessutom orsakat skada på din fastighet kan du ha rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen

Vad bör jag göra nu?  

Det bästa är så klart att du kommer överens med din granne och hittar en lösning som ni båda är nöjda med. Om detta inte är möjligt kan du ta hjälp av en våra jurister för att hantera ärendet vidare.  

Jag hoppas att du fått hjälp med din fråga.  

Vänligen, 

Lin ToftRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”