Vad gäller om man vill häva ett båtköp?

2020-06-14 i Köplagen
FRÅGA
Jag har köpt en båt i befintligt skick men med tillägg att jag kan häva köpet om båten tar in vatten då båten stod på land vid köpet.Säljaren pressade hårt på att jag behövde betala hela summan innan då det var högt tryck från andra köpare samt att dom behövde pengar till sitt hus, jag hade tillgång till båten ca 1,5 vecka på land där jag kunde inspektera båten. Säljaren hävdade att allt fungerade förra säsongen och det var bara att lägga i och köra iväg. När båten ligger i vattnet så ser det torrt ut i maskinrummet, men efter att jag kört 2 vändor med båten står det klart att båten tar in vatten någonstans, detta är 2 dagar efter att båten kommit i vattnet. Jag meddelar säljaren detta och att jag måste undersöka vart vattnet kommer ifrån och att jag kommer häva köpet eller kräva åtgärd från säljaren om det är någonting omfattande som måste göras. Det visar sig att styrstaget är sönder rostat samt att det är hål i skölden och det måste bytas, detta syns bara när man kör båten så jag kunde inte upptäcka detta när båten stod still. Jag menar att detta är ett dolt fel som jag har rätt att antingen häva eller kräva åtgärd för? Vid åtgärd så kommer detta kosta ca 70 tusen.Vad har jag för rätt här?TackJonas Söderqvist
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har köpt båten i egenskap av privatperson, och att säljaren också är en privatperson. Detta innebär att utgångspunkten är att köplagen (KöpL) är tillämplig i din situation. Däremot gäller inte lagen om du och säljaren har avtalat om någonting annat (3 § KöpL). Det blir alltså i första hand intressant att se till vad ni har avtalat om, och sedan i andra hand fylla ut avtalet med hjälp av köplagens bestämmelser.

Vad har du och säljaren avtalat?

Av det du skriver tolkar jag det som att du och säljaren har kommit överens om att köpet kan hävas om båten tar in vatten. Eftersom du också skriver att båten har börjat ta in vatten har du med andra ord rätt att häva köpet. Det som kan vara problematiskt i ditt fall är om du och säljaren endast har kommit överens muntligen om att du får häva köpet vid vattenintag. Även om ett muntligt avtal gäller blir det svårt för dig att bevisa vad ni har kommit överens om. Detta kan medföra att ni ändå behöver falla tillbaka på bestämmelserna i köplagen. Jag kommer därför också att gå igenom hur förutsättningarna för hävning ser ut enligt lagen.

Är båten felaktig enligt köplagen?

För att hävning eller någon annan åtgärd ska bli aktuell krävs för det första att båten är felaktig i köprättslig mening. Eftersom du har köpt båten i befintligt skick är den felaktig om den inte överensstämmer med de uppgifter om båten som säljaren har lämnat innan köpet. Den är också felaktig om säljaren inte har upplyst om vissa brister eller om båten är i väsentligt sämre skick än vad du som köpare hade kunnat förutse med hänsyn till priset (19 § KöpL).

I ditt fall skriver du att säljaren hävdade att båten hade fungerat den förra säsongen och att det bara var att lägga i båten och köra iväg. Eftersom du nu har upptäckt att båten tar in vatten överensstämmer den alltså inte med de uppgifter som säljaren lämnade innan köpet. Jag bedömer det därför som att båten är felaktig.

Borde du ha upptäckt felet vid en undersökning?

Om du undersökte båten innan köpten kan du inte åberopa sådana fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § KöpL). Hur noga man som köpare måste undersöka båten går inte att säga helt säkert, och det är alltså svårt att bedöma vad som är ett s.k. "dolt fel". Med tanke på att båten började ta in vatten först efter två dagar i vattnet tyder det enligt mig på att det inte är någonting som du borde ha upptäckt vid en undersökning. Jag bedömer det med andra ord som att det rör sig om ett dolt fel.

Vad kan du kräva av säljaren om båten är felaktig?

Om båten är felaktig kan du i första hand kräva att säljaren betalar för en reparation av båten (30 § och 34 § första stycket KöpL). För att detta ska vara möjligt krävs att reparationen kan göras utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Du skriver att det skulle kosta cirka 70 000 kr att åtgärda felen på båten. Eftersom jag inte vet vad båten kostade när du köpte den eller hur omständigheterna i övrigt ser ut kan jag inte bedöma om det är en oskälig kostnad.

Om det inte blir aktuellt att få ersättning för reparationskostnaderna kan du istället begära prisavdrag (30 § och 37 § KöpL). Det är också möjligt att häva köpet, men då krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (30 § och 39 § KöpL). Med tanke på att en reparation skulle kosta cirka 70 000 kr tyder det enligt mig på att det rör sig om ganska omfattande brister på båten. Säljaren måste också ha insett att det var av väsentlig betydelse för dig att båten inte tog in vatten. Detta kan tyda på att det finns förutsättningar för att häva köpet.

Jag vill slutligen också uppmärksamma att du inte har rätt att få felet åtgärdat alternativt häva köpet om du inte reklamerar båten så fort som möjligt efter att felet upptäcktes (32 § KöpL). Jag tolkar det dock som att du redan har varit i kontakt med säljaren med anledning av felet, och då har du alltså redan gjort en reklamation.

Sammanfattning

För att sammanfatta är det alltså i första hand aktuellt att se till vad du och säljaren har avtalat. Om ni har avtalat om att du får häva köpet vid vattenintag gäller detta oavsett vad som står i köplagen.

Om du inte kan bevisa vad du och säljaren har avtalat om får ni istället falla tillbaka på köplagens bestämmelser. Det krävs då att båten är felaktig enligt lagen och att du inte borde ha upptäckt felet vid en undersökning. Om båten är felaktig har du i första hand rätt att kräva ersättning för reparationskostnaderna. Om detta inte är aktuellt har du istället rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1295)
2021-01-15 Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

Alla besvarade frågor (88087)