Vad gäller om man som näringsidkare inte kan fullgöra ett beställningsköp pga sjukdom?

Hej, jag har precis startat ett livsmedelsföretag där jag bakar och dekorerar specialdesignade tårtor på deltid. Det är bara jag som bakar. Hur fungerar det om någon beställer en tårta av mig till ett speciellt datum, tårtorna påbörjas normalt sett två dagar innan leverans. Låt oss säga att jag i samma veva blir sjuk så pass så att jag inte kan baka denna tårta utan måste ringa och avboka beställningen. Detta är ju ingenting som jag vill göra men om detta skulle hända behöver jag skydda mig själv på något vis? Ska det stå svart på vitt att det är under dessa premisser man beställer tårta och att olyckan om de har otur kan vara framme vid just deras beställning...

Förstår du vart jag vill komma med min fråga eller jag bara svamlar??

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du är näringsidkare och jag utgår ifrån att du säljer till konsumenter så är det konsumentköplagen (KKL) som blir tillämplig. Du kan inte ställa upp något generellt förbehåll i köpeavtalet som friskriver dig från avtalet om du skulle bli sjuk. Det framgår av 3§ 1st KKL som säger att man inte får ställa upp avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten i jämförelse med bestämmelserna i lagen.

Dröjsmål och åtgärder konsumenten kan vidta

Om du inte är färdig med en beställd tårta det datumet som har avtalats så är du som säljare i dröjsmål i lagens mening vilket innebär att du är försenad med att fullgöra beställningen. När (om) det händer har konsumenten rätt att vidta vissa sanktioner mot dig eftersom dröjsmålet är ett avtalsbrott. För det första behöver konsumenten inte betala något innan hen fått sin tårta; detta blir ju främst aktuellt om konsumenten fortfarande vill ha tårtan trots att det blir senare än avtalat (11§ KKL). För det andra kan konsumenten häva köpet om det var väldigt viktigt att tårtan skulle levereras just det specifika datumet vilket jag kan tänka mig att det ofta är om man ska ha tårtan till någons födelsedag eller liknande (13§ KKL).

Åtgärder som konsumenten inte kan vidta om eftersom dröjsmålet beror på sjukdom

Utöver de ovan nämnda sanktionerna finns det ytterligare två saker som konsumenten har rätt att göra om du inte kan leverera i tid. Dock är det i dessa två fall av betydelse varför du inte kunnat leverera tårtan enligt avtalet. Det ena konsumenten kan göra är att kräva att du gör färdigt tårtan (12§ KKL). Dock är du inte skyldig till det om det föreligger ett hinder som du inte rimligen kan övervinna och hindret inte upphör inom rimlig tid. Ett sådant hinder kan t.ex. vara att du är så pass sjuk att du inte kan baka några tårtor. Det andra konsumenten kan göra är att kräva skadestånd (14§ KKL). Dock är du inte skyldig att betala skadestånd om dröjsmålet beror på ett hinder som varit utanför din kontroll och som du inte rimligen kunde ha förutsett när du tog emot beställningen. Så om du skulle vara så pass sjuk att du inte kan baka så är min bedömning att du inte kan bli skadeståndsskyldig.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan du alltså inte ställa upp ett generellt villkor i köpeavtalet som friskriver dig från avtalet om du skulle bli sjuk. Skulle du bli så sjuk att du inte kan baka så behöver konsumenten inte betala utan att ha fått sin tårta och har rätt att häva köpet om det var väsentligt att tårtan skulle vara färdig just det datumet. Är du så sjuk att du inte kan baka så kan köparen inte kräva att du gör färdigt tårtan och inte heller kräva skadestånd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”