Vad gäller om man blivit frihetsberövad av väktare i butik och väntar på polis?

FRÅGA
Hej,Vad gäller om man blivit frihetsberövad pga snatteri av väktare i butik och väntar på polis?- fick inte svar på frågan hur länge man kan vara frihetsberövad/inte veta hur länge jag skulle sitta där- fick inte stå upp, måste sitta på en pall 'annars kastar vi ner dig på golvet'- fick inte gå på toalettenVänliga hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ringa stöld (det brott som förr kallades snatteri) är enligt brottsbalken (BrB) 8 kap. 2 § belagt med böter eller fängelse i högst sex månader. När någon begår ett brott som man kan få fängelse för i straffskalan (såsom detta brott) har vem som helst – alltså även en väktare – rätt att "envarsgripa" (som det kallas) bl.a. den som ertappas på bar gärning eller flyende fot. Detta framgår av rättegångsbalken (RB) 24 kap. 7 § andra stycket och det är detta lagstöd som väktaren i ditt fall lutat sig mot.

Av bestämmelsen framgår därtill att den gripne "skyndsamt" ska överlämnas till närmaste polisman, alltså i princip direkt (eller åtminstone så snabbt det är möjligt). Frihetsberövandet som väktaren stått för får alltså i regel inte vara särskilt länge alls, utan denne är skyldig att snabbt överlämna ärendet till polisen som prövar gripandet och avgör om du antingen ska släppas på plats eller delges misstanke om brott.

Under den tid som du är gripen och under övervakning av väktaren (eller av vem som helst för den delen, t.ex. en vanlig person eller en polis) har denne rätt att vidta de åtgärder som krävs – med våld om nödvändigt – för att se till att du inte flyr. Lagstödet i det läget finns i BrB 24 kap. 2 § och anger kort sagt att ifall den som t.ex. på något sätt gör motstånd mot någon som denne står under uppsikt av, när denne ska "hålla [den frihetsberövade] till ordningen", får det våld användas som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att rymningen ska hindras eller ordningen upprätthållas. Att vara tvingad att sitta ner för att den som genomfört gripandet ska kunna säkerställa att man t.ex. inte flyr eller gör motstånd kan alltså vara en åtgärd som i lagtextens mening är "försvarlig". Även att vägra toalettbesök kan vara en nödvändig säkerhetsåtgärd för att förhindra flykt, motvärn eller liknande, vilket framgår av t.ex. JO:s beslut nr 4945-2016 och 5864-2016. Utifrån den relativt knapphändiga beskrivningen av det här fallet kan jag tyvärr inte göra någon mer exakt bedömning huruvida åtgärderna du beskriver varit försvarliga eller inte.

Om du av någon anledning anser dig ha blivit orättvist/oförsvarligt behandlad under detta händelseförlopp (detta kan jag dock som sagt inte bedöma) t.ex. om du tycker att väktaren frihetsberövat dig alltför länge och låtit bli att lämna över dig till polisen i tid, kan du vända dig till polisen och be att få göra en anmälan om (utifrån vad som lär vara relevant här) olaga frihetsberövande enligt BrB 4 kap. 2 §. Brottet aktualiseras när någon för bort eller spärrar in någon annan eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, alltså exempelvis när någon griper en person utan att ha haft lagstöd för det eller ha gått utanför det lagstöd som använts.

Jag hoppas min information varit till hjälp för dig!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (259)
2021-10-18 Envars rätt att gripa någon med tillträdesförbud
2021-10-17 Kan man ta reda på om någon suttit häktad?
2021-09-29 Häktning vid grov narkotikasmuggling
2021-09-28 Vad gäller om man blivit frihetsberövad av väktare i butik och väntar på polis?

Alla besvarade frågor (96515)