Vad gäller om man anser att ett belopp genom förskott på arv är felaktigt?

2020-03-07 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar upprättade ett testamente 2017 där man i en bilaga uppgav ett betydande belopp som utgått, ihopräknat av vår far under ett flertal år, till en av bröstarvingarna såsom förskott på arv (noterat så i testamentets bilaga). Nu menar denna person som erhållit pengarna att beloppet är för högt och att det inte stämmer. Kan personen som fått förskott på arv bestrida vad vår far skrivit ner för belopp och måste det finnas underlag för alla dessa utbetalningar som sammantaget blivit inskrivet belopp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga regleras i allmänna utgångspunkter för bevisvärdering i civilprocess, ärvdabalken (ÄB) och rättegångsbalken (RB)

För att besvara din fråga tänker jag först gå in på hur man tolkar ett testamente för att sedan kort beskriva hur man bevisar ett påstående och vilka krav som ställs på bevis. .

Hur tolkar man ett testamente?

Ett testamente anses beskriva denna avlidnes yttersta vilja. Det ska tolkas på så sätt att det kan antas överenstämma med testators vilja och får endast rättas eller ändras om rätt mening kan utrönas (11 kap. 1 § ÄB). Det finns alltså möjlighet att ändra innehållet i ett testamente men då enbart under förutsättningen att man kan bevisa sitt påstående. Vilket leder mig till nästa frågeställning: hur ser bevisprövningen ut i dessa sammanhang?

Hur bevisar man ett påstående?

Vad som framkommer av testamentet är ur bevishänseende ett väldigt starkt bevismedel. Inom civilprocess ska man styrka sitt påstående, vilket är ett relativt högt beviskrav. Framförallt ställs det höga krav när det finns ett testamente som beskriver förhållandet annorlunda.

Den som påstår att det belopp som betalats ut enligt testamentet i själva verket är lägre måste rimligtvis bevisa detta genom att sammanställa de transaktioner som gjorts från testator till personen. Jag har väldigt svårt att tro att en domstol skulle godta annan form av bevisning som bevis för påståendet. Däremot så har vi i Sverige fri bevisprövning vilket innebär att man är fri att åberopa vilken typ av bevis som man vill (35 kap. 6 § RB, jfr 35 kap. 1 § RB)

Slutsats

Som konstaterats ovan är det som framgår av testamentet utgångspunkt för hur läget ligger till. Om man anser att testamentet är felaktigt eller behöver rättas finns det möjligheter till detta så länge man kan förmå att styrka sitt påstående. I detta fall är det troligtvis så att personen enbart kan vinna framgång med sitt påstående så länge personen kan sammanställa transaktionerna och därigenom visa att ett lägre belopp har betalats ut.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98633)