Vad gäller om lös egendom utlånas men mottagaren hävdar att det är en gåva?

2019-11-30 i Gåva
FRÅGA
Hej. Det är så att jag blev av med min lägenhet och hade ingenstans att göra mig av med vissa saker. Så min dåvarande flickvän fick låna min tv då tex. Nu har det tagit slut mellan oss ocj jag vill ha tillbaka min tv men hon vägrar ge tillbaka den och påstår att hon fått den vilket inte är sant. Vad gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga kommer lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt utsökningsbalken att användas.

Vad bör du göra?

Du kan som sökande ansöka om att få tillbaka tv:n med hjälp av kronofogden. Detta kallas för en vanlig handräckning. Denna ansökan innehåller ditt yrkande och grunden för det. Om kronofogden väljer att ta upp ansökningen kommer svaranden (din dåvarande flickvän) att få ta del av föreläggandet. Svaranden får därmed yttra sig i frågan och välja om föreläggandet ska bestridas eller godtas. Ett bestridande ska göras skriftligen. Om svaranden bestritt föreläggandet i rätt tid kommer sökanden att få ta del av svarandens bestridande. Sökanden får då besluta om målet ska tas till domstol eller inte.

En ansökan om vanlig handräckning tar inte sikte på att avgöra vem det är som faktiskt har rätt till tv:n. Din dåvarande flickvän har rätt att bestrida din ansökan, om hon anser att hon har bäst rätt till tv:n.

Är tv:n en gåva eller ett lån?

Om ert mål kräver en domstolsprocess blir det aktuellt med bevisföring. Högsta domstolen har i ett mål från 2014 haft att avgöra om en pengaöverföring från en person till en annan var en gåva eller ett lån (se NJA 2014 s 364). I målet gjorde domstolen klart att det är den som mottagit pengarna som har bevisbördan för att pengarna utgör en gåva. Dock gäller detta endast om det råder oenighet om avsikten bakom pengaöverföringen, men ingen oenighet kring överföringens existens.

Detta fall avser dock som sagt en pengaöverföring, vilket inte är fallet i er situation. Vem som ska ha bevisbördan i om lös egendom varit ett lån eller en gåva är inte helt klart. En utgångspunkt kan tas i reglerna om utmätning. Enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken följer att besittning av egendom utgör en presumtion för äganderätt. Den som invänder att besittaren av egendomen äger egendomen får ofta bevisbördan för att visa att besittaren inte äger egendomen. I ditt fall skulle denna utgångspunkt alltså innebära att det är du som ska kunna bevisa att du äger tv:n och att du därmed inte har gett bort den.

Sammanfattning

I kronofogden har du möjlighet att ansöka om en vanlig handräckning. Din flickvän har möjlighet att bestrida din ansökan och om det görs i rätt tid kan du besluta att målet tas upp i domstol. I domstolen kommer du, som avgivare av tv:n, att ha bevisbördan att tv:n avsåg ett lån och inte en gåva. Om du inte lyckas bevisa detta kommer rätten att bedöma tv:n som en gåva.

Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du behöver ta vidare hjälp från en professionell jurist råder jag dig att boka en här: https://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (716)
2021-06-16 Kan man ge gåva med villkor att den är tidsbegränsad?
2021-06-12 Måste ett gåvobrev upprättas vid gåva av pengar?
2021-06-03 Kan min fru skänka sitt arv till mig?
2021-05-30 Får man kräva tillbaka gåvor?

Alla besvarade frågor (93199)