Vad gäller om köparen reklamerar ett fel?

2019-07-04 i Köplagen
FRÅGA
Hejsan sålde en pool , och som jag ansåg var den i bra skick. Köparen tog våran in i bilen utan att kolla den och betalade . Nu klagar dom att den inte är som jag har sagt Vad har jag för rättighet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du har sålt din pool i egenskap av privatperson till en annan privatperson, således är köplagen (köpL) tillämplig. Köplagen är s.k dispositiv vilket innebär att parterna kan fritt avtala om villkoren för deras köp, jag förstår det som att någon form av uttalande har gjorts angående poolens egenskaper och således kan detta utgöra avtalsinnehåll. Din fråga kan enklast besvaras genom att redogöra för undersökningsplikten vid ett köp av privatperson samt vad som kan utgöra fel i vara.

Vad utgör fel i vara och under vilka förutsättningar kan köparen göra påföljder gällande?

Utgångspunkten för fel i vara är avtalet (17 § första stycket köpL), som jag var inne på i föregående stycket kan uppgifter som du lämnat om varans egenskaper utgöra avtalsinnehåll och således ha betydelse för huruvida köparen kan betrakta varan som felaktig. Samma sak gäller vid marknadsföringen av varan, således kan uppgifter som "kan antas ha inverkat på köpet" medföra felansvar för säljaren om varan avviker från dessa uppgifter (18 § första stycket köpL). Det ställs relativt höga krav för vad som anses vara "uppgifter" eller utfästelser som medför felansvar. Det får inte vara allmänt lovordande exempelvis "detta är världens bästa pool" - utan uppgifterna ska vara mer precisa än så exempelvis att den är gjord i ett visst material.

Om inga specifika uppgifter har framkommit under era förhandlingar kan varan trots det vara behäftad med fel i avseende av vad köparen haft fog att förvänta sig (17 § tredje stycket köpL), utgångspunkten i denna bedömning är vad en vanligt förnuftig person har anledning att förvänta sig utifrån omständigheterna (Jfr art 8 CISG). En bra utgångspunkt i det avseendet är vilken kvalité poolen kan förväntas ha med tanke på priset.

Om varan är felaktig kan köparen göra påföljder gällande enligt 30 § köpL varav hävning är den mest omfattande. Således krävs att felet är väsentligt och att du insåg eller borde insett det (39 § första stycket köpL) dessutom ska någon av de andra påföljderna inte vara aktuella.

Köparen bör undersöka varan innan köpet

Köparen har ingen undersökningsplikt enligt köplagen men däremot får denne inte åberopa fel som vad han måste ha känt till vid köpet (20 § första stycket köpL) eller som han borde ha märkt vid en undersökning (20 § andra stycket köpL). Jag utgår från att det är en begagnad pool och således gör köparen bäst i att vara noggrann i sin undersökning, just med begagnade varor har köparen fog att förvänta sig att den inte är i exemplariskt skick. Så länge poolen kan monteras och användas är min bedömning att köparen kan räkna med relativt omfattande skavanker (med vissa undantag beroende på priset).

Den avgörande tidpunkten för att bedöma om ett fel föreligger är vid avlämnandet, jag uppfattar det som att köparen själv hämtade poolen, således har avlämnandet skett i samband med att denne hämtar den (21 § första stycket köpL). Vidare är det så att försämringar av varan som sker efter avlämnandet får köparen stå för (12 § köpL).

Bevisfrågor och vad du kan göra

Det är köparen som ska styrka att felet förelåg innan varan avlämnats, att varan inte följer av avtalet och/eller att du lämnat uppgifter som kan antas ha inverkat på köpet. Som jag nämnde inledningsvis står det parterna fritt att komma överens om villkor och således även lösningar. Det jag tar upp ovan är enbart omständigheter som bör tas i beaktning vid en sådan förhandling. Det är svårt att göra en konkret rättslig bedömning utifrån det du tar upp i frågan men inledningsvis är det lämpligt att förvissa sig hos köparen om varför de är missnöjda och hur de önskar att gå vidare med sitt klagomål.

Om du är intresserad av att gå vidare i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med av våra verksamma jurister här.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

MVH,

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1086)
2019-12-05 Måste jag betala reparationskostnader när jag sålt en bil?
2019-12-03 Köparen hotar med polisanmälan - vad gör jag?
2019-11-30 Vad innebär en hävning?
2019-11-29 Kan man häva köp av moped som är trimmad?

Alla besvarade frågor (75291)