FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt18/11/2023

Vad gäller om jag vill sälja min andel av ett samägt hus?

Äger ett hus 50/50 med syskon . Om jag vill sälja min del, vad gäller då? Om syskonet inte vill sälja eller köpa min del.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om vad som gäller om du vill sälja din andel av ett samägt hus. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Frågor om samäganderätt regleras i lagen om samäganderätt (SamägL).


Samäganderätt

Det framgår av din fråga att du äger 50% av ett hus och att ditt syskon äger resterande 50%. I juridisk mening innebär det att ni har samäganderätt till huset. En grundläggande princip för samäganderätt är att vardera part har rätt att bestämma över sin andel. Det innebär att du som delägare har rätt att till exempel ge bort eller sälja din del av huset om du vill. 


Möjliga lösningar

1. Sälja din del av huset

Du äger 50% av huset vilket innebär att du har rätt att sälja 50% av det. Detta kan du göra när som helst utan samtycke från den du samäger huset med. Försäljningen kan ske till vem som helst, men det kan såklart vara svårt att hitta en köpare som är villig att köpa 50% av ett hus. Ett alternativ skulle därför vara att sälja din andel till ditt syskon så att denna efter köpet äger 100% av huset. Detta förutsätter såklart att ditt syskon är villigt och i bestånd att kunna köpa upp din andel. 


2. Sälja hela huset tillsammans

Ett annat alternativ är att ni säljer hela huset och delar på köpeskillingen. Detta förutsätter dock samtycke från ditt syskon (2 § SamägL). Samtliga delägare måste nämligen lämna sitt samtycke för en sådan försäljning. Det hade alltså gällt även om ditt syskon hade ägt mindre än 50% av huset, men då skulle köpeskillingen istället delas upp mellan er utifrån respektive andel. 


3. Sälja hela huset på offentlig auktion

Om ditt syskon inte går med på att sälja sin andel, så som du anger är fallet, kan du som sista utväg skicka in en ansökan om försäljning till tingsrätten. Då sköter domstolen försäljningen åt er via offentlig auktion (6 § SamägL). På samma sätt som vid frivillig, gemensam försäljning delas köpeskillingen mellan er andelsvis. Det kan vara bra att veta att domstolen inte brukar neka begäran om försäljning vad gäller samägd egendom, men har rätt att göra det ifall någon av delägarna kan visa att det föreligger synnerliga skäl som talar mot en sådan försäljning. 


Mitt råd

Att sälja samägd egendom kan vara en känslig fråga, särskilt när den man samäger egendomen med är en familjemedlem som i detta fall. Av den anledningen är mitt råd att fortsatt påtala din önskan om försäljning för ditt syskon och göra ett gediget försök att undersöka möjligheten att hitta en lösning som passar er båda. Att vända sig till tingsrätten och begära offentlig auktion bör som skrivet ses som en sista utväg för den fortsatta relationens skull. Med det sagt kan det vara bra att veta att möjligheten för ett sådant förfarande finns eftersom jag utifrån formuleringen i din fråga utgår från att det är klarlagt att ditt syskon inte vill sälja sin del och inte heller vill köpa din.  


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000