Vad gäller om jag har varit anställd hos en arbetsgivare mer än 24 månader under en 5-års period?

2017-05-19 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har varit anställd på ett företag I två omgångar: först mellan 2014-2015 och sedan 2016-2017. Sammanlagt mer än 24 månader. Men min arbetsgivare menar att eftersom jag varit borta mer än 9 månader däremellan så räknar man från den senaste anställningsperioden. Är det så man ska göra? Jag trodde att lagen sa att 24 månaders sammanlagd anställning under en 5-års period ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte vilken/vilka typer av anställningar du har haft men under förutsättning att du har varit anställd mer än 24 månader i någon av anställningsformerna allmän visstidsanställning eller vikariat under dom senaste 5 åren så har din anställning övergått till en tillsvidareanställning. Tillsvidareanställning är det juridiskt korrekta begreppet för det som i vardagligt tal brukar kallas för "fast anställning".

Observera att det inte går att blanda allmän visstidsanställning och vikariat för att komma över 24-månaders gränsen utan du måste ha varit anställd i någon av anställningsformerna i mer än 24 månader för att anställningen ska övergå. LAS (Lag om anställningsskydd) 5a §. Om du är osäker på vilka typer av anställningar du har haft så har du rätt att begära information av din arbetsgivare om dina anställningars form, tillträdesdagar och slutdagar så att du har möjlighet att bedöma om du har kommit över 24-månaders gränsen. LAS 6g §.

Att nio månader har gått mellan den första och den andra perioden spelar alltså ingen roll utan din anställning övergår till en tillsvidareanställning om ovanstående förutsättningar är uppfyllda.

Slutligen är det viktigt att poängtera att avvikelser från vissa regler i LAS kan göras genom kollektivavtal. LAS 5a § är en sådan regel och på grund av detta så måste du titta i kollektivavtalet, om sådant finns på din arbetsplats, för att vara säker på vad som gäller i ditt fall.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (480)
2018-05-22 Konkurrensklausuls giltighet vid provanställning
2018-05-20 Vad säger lagen om att provjobba gratis?
2018-05-10 Provanställning efter tidigare arbete via bemanningsföretag
2018-05-08 Kan man skriva på en provanställning efter avslutat vikariat?

Alla besvarade frågor (54438)