FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 24/08/2022

Vad gäller om jag har fått för lite lön?

Min son på 16 år har sommarjobbat i en glasskiosk. Han har skrivit på ett anställningsavtal om 103kr/timmen. Vid första löneutbetalningen i juli är hans timlön ändrad till 93kr/timmen. Han påtalar detta för chef som säger att avtalet han skrivit på är fel och att han ska få ett nytt. Min son säger att han redan skrivit på ett avtal och att det är det som gäller, han är inte intresserad av att få lägre lön. Efter många mail och telefonsamtal så blir han lovad att få den lön som är enligt påskrivet avtal men mellanskillnaden ska betalas ut på kommande lön i augusti. Nu är det augusti och han får fortfarande fel lön. Samt att han inte fått mellanskillnaden som utlovats. Nu hänvisar de till att detta ska utbetalas i september. Vad har han för rättigheter i detta fall? Kan han kräva att få den korrekta lönen eller måste han acceptera den lägre lönen trots påskrivet avtal? Hela situationen har gått överstyr ägaren har öppet pratat illa om ungdomarna som jobbat i glasskiosken, han pratar om sitt och fruns samliv med 15-16 åringar, skäller ut dem och går inte att nå när ungdomarna behöver hjälp med något. Arbetspass plockas bort och ändras utan förvarning.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lön och andra anställningsförhållande regleras i anställningsavtalet som skrevs under av båda parterna. När du får för lite lön uppstår en penningfordran mot din arbetsgivare. Fordran är din lön som skulle betalats ut. 

Värt att notera ifall en arbetsgivare inte betalar ut rätt lön är att denne begår ett kontraktsbrott. Av 4§ 3st Lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att arbetstagaren får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Ett typiskt sådant åliggande är att betala ut rätt lön. 

Vidare kan du också få rätt till ränta för den tiden som du skulle ha fått din lön utbetald, fram tills dess att betalningen sker, 6§ Räntelagen

Om din arbetsgivare vägrar betala ut din rätta lön kan du vända dig till antingen facket alternativt Kronofogdemyndigheten för ett betalningsföreläggande. Hur du går till vidare med det finner du här

Mitt tips är att först försöka få arbetsgivaren att betala ut rätt lön och att i andra hand vända sig till Kronofogdemyndigheten. 

Hoppas det löser sig!

Vänligen, 

Tom JendbroRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”