FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt16/06/2019

Vad gäller om jag erkänner ett allvarligt brott för min advokat?

Om man erkänner ett allvarligt brott för sin advokat, kan advokaten ändå försvara en och driva ärendet som om man inte har utfört brottet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Advokaters skyldigheter regleras till stor del av s.k. "god advokatsed". Enligt 6.2.1 i god advokatsed får en advokat inte till domstol lämna en uppgift som advokaten vet är osann och inte heller bestrida en uppgift som advokaten vet är sann.

Om du som klient lämnar en osann uppgift eller bestrider en sann uppgift får advokaten inte åberopa eller stödja din talan därpå. Advokaten kan således inte ljuga och företräda dig som att vederbörande inte har vetskap om det du berättat. Hur advokater förhåller sig till det kan variera, det kan innebära att advokaten frånträder ditt mål eller att målet byggs upp annorlunda. Advokaten får däremot inte ljuga och säga att du är oskyldig om vederbörande vet att så inte är fallet.


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo