Vad gäller om jag erkänner ett allvarligt brott för min advokat?

2019-06-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om man erkänner ett allvarligt brott för sin advokat, kan advokaten ändå försvara en och driva ärendet som om man inte har utfört brottet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Advokaters skyldigheter regleras till stor del av s.k. "god advokatsed". Enligt 6.2.1 i god advokatsed får en advokat inte till domstol lämna en uppgift som advokaten vet är osann och inte heller bestrida en uppgift som advokaten vet är sann.

Om du som klient lämnar en osann uppgift eller bestrider en sann uppgift får advokaten inte åberopa eller stödja din talan därpå. Advokaten kan således inte ljuga och företräda dig som att vederbörande inte har vetskap om det du berättat. Hur advokater förhåller sig till det kan variera, det kan innebära att advokaten frånträder ditt mål eller att målet byggs upp annorlunda. Advokaten får däremot inte ljuga och säga att du är oskyldig om vederbörande vet att så inte är fallet.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (939)
2019-10-09 Hur lyder rättsfrågan i NJA 2018 s.487?
2019-10-07 Syftet med hemliga tvångsmedel.
2019-10-01 Vad är formell rättvisa?
2019-10-01 Kommer hemlig dataavläsning omfatta uppgifter som fanns redan innan lagen träder ikraft?

Alla besvarade frågor (73747)