Vad gäller om grannen byggt en brunn in på min mark?

Hej,

1. Två tomter såldes till två personer som uppförde ett hus på vardera tomt och de anlitade en auktoriserad brunnsborrare till att borra efter vatten, brunnsborraren lade borrhålen i en sådan vinkel så att borrhålet skär långt in på vår mark/fastighet.

2. När huset var färdigbyggt så sålde en mäklare fastigheten igen utan att ha klart med någon tillåtelse eller servitut från vår sida då borrhålens botten ligger c:a 20-25 meter in på vår mark.

Min fråga är vad som gäller i detta fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din granne har borrat en brunn in på din mark. Nu har fastigheten blivit såld och du undrar om den nya ägaren måste vidta några åtgärder med anledning av att denne saknar servitut som tillåter dem att använda brunnen.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om det krävs servitut för att grannfastigheten ska få nyttja brunnen samt om du kan vidta några åtgärder för att erhålla några rättigheter i den uppkomna situationen.

Din fråga regleras i jordabalk (JB).

Får man bygga en brunn på detta sätt utan tillåtelse från fastighetsägaren?

Din granne har inte rätt att gräva en brunn på din mark utan ditt samtycke. Vid händelse av att en anläggning har uppförts så den skjuter in på angränsande mark kan du begära att din granne tar bort anläggning, förutsatt att det inte medför betydande kostand eller olägenhet för denne (3 kap. 12 § JB). Om inte anläggningen kan tas bort med hänvisning till skada och olägenhet ska grannen betala ersättning för intrånget (3 kap. 12 § 2 st JB).

Om däremot intrånget skett genom uppsåt eller grov vårdslöshet ska anläggningen genast tas bort från din mark.

Detsamma gäller för den som förvärvat fastigheten med vetskap om ett sådant förhållande.

Slutsats

Om anläggningen har uppsåtligen uppförts på din tomt eller genom grov vårdslöshet ska den tas bort. Om den nye ägaren inte känt till förhållandet eller inte rimligen kunnat känna till det kan du rikta ditt anspråk gentemot före detta ägare.

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här:

Hoppas du fick svar på din fråga.

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000