Vad gäller om grannen byggt en brunn in på min mark?

2021-07-20 i Skadestånd
FRÅGA
Hej,1. Två tomter såldes till två personer som uppförde ett hus på vardera tomt och de anlitade en auktoriserad brunnsborrare till att borra efter vatten, brunnsborraren lade borrhålen i en sådan vinkel så att borrhålet skär långt in på vår mark/fastighet.2. När huset var färdigbyggt så sålde en mäklare fastigheten igen utan att ha klart med någon tillåtelse eller servitut från vår sida då borrhålens botten ligger c:a 20-25 meter in på vår mark.Min fråga är vad som gäller i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din granne har borrat en brunn in på din mark. Nu har fastigheten blivit såld och du undrar om den nya ägaren måste vidta några åtgärder med anledning av att denne saknar servitut som tillåter dem att använda brunnen.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om det krävs servitut för att grannfastigheten ska få nyttja brunnen samt om du kan vidta några åtgärder för att erhålla några rättigheter i den uppkomna situationen.

Din fråga regleras i jordabalk (JB).

Får man bygga en brunn på detta sätt utan tillåtelse från fastighetsägaren?

Din granne har inte rätt att gräva en brunn på din mark utan ditt samtycke. Vid händelse av att en anläggning har uppförts så den skjuter in på angränsande mark kan du begära att din granne tar bort anläggning, förutsatt att det inte medför betydande kostand eller olägenhet för denne (3 kap. 12 § JB). Om inte anläggningen kan tas bort med hänvisning till skada och olägenhet ska grannen betala ersättning för intrånget (3 kap. 12 § 2 st JB).

Om däremot intrånget skett genom uppsåt eller grov vårdslöshet ska anläggningen genast tas bort från din mark.

Detsamma gäller för den som förvärvat fastigheten med vetskap om ett sådant förhållande.

Slutsats

Om anläggningen har uppsåtligen uppförts på din tomt eller genom grov vårdslöshet ska den tas bort. Om den nye ägaren inte känt till förhållandet eller inte rimligen kunnat känna till det kan du rikta ditt anspråk gentemot före detta ägare.

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här:

Hoppas du fick svar på din fråga.

MVH

André Blomquist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (75)
2021-08-31 Räknas borrhål som normalt slitage?
2021-08-30 Hur många hål i väggen kan man göra utan att bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden?
2021-08-10 Betalar hyresvärd eller hyresgäst för sprucken toalettsits efter vanlig användning?
2021-07-20 Vad gäller om grannen byggt en brunn in på min mark?

Alla besvarade frågor (95870)