Vad gäller om granne vill fälla träd på min tomt?

2021-04-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vår granne på landet önskar fälla träd på en helt outnyttjad av vår tomt för att förbättra utsikt. Vi har egentligen inget intresse av det men det är ok. Vi undrar hur vi ska hantera det ekonomiska. Grannarna har fått en offert på 13.000 av en arborist. Är det rimligt att vi ska betala något av det? Undrar också om veden/virket är vårt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsförhållandet mellan grannar

Bestämmelser om grannförhållanden finns i jordabalken (JB).

Huvudregeln är att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs (3 kap. 1 § JB). Om en rot eller gren tränger sig in på en fastighetsägarens tomt får ägaren ta bort grenen under förutsättning att trädägaren fått tillfälle att åtgärda problemet (3 kap. 2 JB).

Ekonomisk kompensation eller rätt till virket?

I ert fall har er granne fått ett godkännande att fälla trädet på er tomt. Lagen innehåller inga bestämmelser om kostnadsfördelning mellan grannar. Men om grannen väljer att fälla trädet borde kostnaderna rimligtvis belasta grannen, eftersom det är dem som vill fälla trädet och ni har ingen lagstadgad skyldighet att fälla trädet på grund av deras utsikt. Eftersom trädet står på er tomt äger ni trädet och därmed också veden.

Sammanfattningsvis, lagen innehåller inga bestämmelser om kostnadsfördelning mellan grannar. Men reglerna är utformade i syfte att fortskrida grannsämja och därför är det av stor vikt att ni kommer överens om villkoren innan trädet fälls. Båda parter har en allmän skyldighet att ta skälig hänsyn till sina grannar och uppnå en samförståndslösning i frågor som båda har ett intresse i.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2100)
2021-10-26 Måste en hyresgäst vara mantalsskriven på där den har en hyresrätt (lgh)?
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster

Alla besvarade frågor (96583)