Vad gäller om fel i varan visar sig efter köpet?

2019-08-23 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag och min man har precis köpt en husbil av en privatperson för 450tkr. Både min man och jag har spenderat många timmar undersökandes bilen och min man har även provkört/åkt med hjälp av andra och varit med under en heldags besiktning av bilen. Vi var medvetna om en tvåa gällande ljuddämparen och kom överens om att vi som köpare skulle åtgärda just detta, och priset var överenskommet med detta i åtanke. Förra veckan kom vi överens om pris och att vi skulle hämta bilen. Vi fick hjälp att hämta den av en släkting då min man inte tagit sitt c-kort än.Köpet var klart och de körde från köparen. Efter 6km (ca 10min bilfärd) stannade de för att tanka bilen. De upptäcker då att bilen sprutar olja från motorn. Min man ringer säljaren som direkt kommer dit och sedan är med under hela dagen då bilen får bärgas till verkstad. Bärgningsmannen kan inte lösa problemet med motorolja på plats. Säljaren lämnade efter helgen in bilens nyckel på verkstan och vi har under hela tiden vi pratat med verkstaden hållit säljaren informerad om vad som görs med bilen. I sitt senaste samtal sa min man att vi får lösa detta tillsammans ekonomiskt. I dagsläget uppskattar verkstaden reparationen till MINST 30t kr exklusive mons, men de har fortfarande inte hittat hela felet. En dag senare får vi ett sms från säljaren som säger att de inte har något ansvar i detta och inte tänker betala för någonting. Kan det verkligen vara så att säljaren har något ansvar i detta alls?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Problemet är huruvida säljaren fortfarande har något ansvar över husbilen eftersom den gått sönder 6km efter köpet. Alltså om säljaren kan hållas ansvarig för fel trots att risken gått över på dig som köpare. Jag utgår från att du och din man köpt den i egenskap av privatpersoner vilket gör köplagen (köpl) tillämplig (1 § köpl).

Risken för varan

Om du som köpare bär risken för varan innebär det att du är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet (12 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på dig i samband med att ni hämtade bilen hos köparen och tog hand om den (6 § köpl).

Fel i varan

Frågan om varan är felaktig bedöms efter bilens beskaffenhet i samband med att ni hämtade husbilen. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket köpl). Det är som huvudregel du som köpare som måste bevisa att felet förelåg vid riskövergången (alltså när ni hämtade husbilen). Det är svårt att avgöra eftersom verkstaden inte vet vad felet är, men då motorn började spruta olja efter 10 min kan det vara sannolikt att det förelåg vid riskövergången.

Du får som köpare inte åberopa fel som du borde märkt vid undersökningen av bilen om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder, till exempel om säljaren kände till felet sedan innan (20 § andra stycket köpl). Eftersom verkstaden inte lyckats hitta felet är min bedömning att du inte heller kan förväntas ha hittat det vid din undersökning och ni borde därför kunna åberopa felet.

Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad du som köpare har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köplagen). Att husbilen går sönder och att motorn börjar spruta olja efter 10 minuter bör vara något som avviker från vad du har fog att förutsätta och om det felet fanns vid riskövergången är husbilen alltså att anse som felaktig.

Något som också är värt att nämna är om husbilen sålts i befintligt skick. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl). För ett köp av en husbil till 450 tkr borde du kunna förutsätta att motorn inte ska börja spruta olja efter 10 minuter.

Påföljder vid fel i varan

Om husbilen är felaktig och det inte beror på dig som köpare eller något förhållande på er sida så har du rätt att göra påföljder gällande. Det kan röra sig om avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § köpl). Säljaren har alltså ett ansvar och du som köpare har rätt att kräva avhjälpande, den ska ske utan kostnad för dig som köpare vilket innebär att säljaren står för reparationskostnader och till exempel transportkostnader från och till dig som köpare (34 § köpl).

Det är viktigt att du reklamerar felet till säljaren. I samband med reklamationen eller skälig tid därefter behöver du också meddela att du vill kräva avhjälpande från säljaren (32 § och 35 § köpl).

Sammanfattning

Kan du visa att felet fanns vid riskövergången så har säljaren ett ansvar och ska då stå för kostnader för reparationen. Jag råder dig att försöka få ett svar från verkstaden vad det är för typ av fel och när det uppstod.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81795)