Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

En person A på BOLAGETS kundtjänst ger mig, per telefon den 8 juli, efter beskrivning av skadan, information om lösningsalternativ - och slutligen förhandling, kompensation med 3000kr för en skada som uppstått i samband med att installatören burit in och installerat en ny frys+kyl i min lägenhet. A får mitt kontonr, A påpekar att det kan ta några dagar innan pengarna finns på mitt konto. Samtalet, som jag inte tänkte på att spela in, avslutas. Senare samma dag får jag mail från A där hen dels bekräftar överenskommelsen (dock utan att nämna summan), dels meddelar: "Jag har nu satt in kompensaionen till dig som överkommet. För att allting ska gå rätt till från vårt håll behöver jag har en bild på skadan så vi kan dokumentera det. ". Jag tar då en bild och skickar den till A. Därefter har jag fått två mail från olika personer på BOLAGET men med samma innebörd - att de lagt upp ett ärende, som ska behandlas.

Idag den 20 juli kollar jag mitt bankkonto - inga 3000 kr från BOLAGET. Mailar därför A och undrar vart pengarna tagit vägen. Får svar av en annan person som ber om ursäkt för att A "gjort fel" ! att ärendet har sin gång. Jag svarar dem att för min del finns inget "ärende", eftersom det redan är utrett och åtgärdat i o m det muntliga avtalet med A den 8 juli.

Kan BOLAGET slingra sin ur den överenskommelse deras medarbetare A gjort med mig? Hur bör jag förhålla mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du har uppfattat en överenskommelse med företaget som de nu inte har införlivat och du undrar om de måste föra över de pengarna de lovat.

Jag har valt att censurera namnet på bolaget då Lawline inte är en plattform som syftar till att sprida kritik eller annan icke-juridiskt relevant information.

Din fråga besvaras i avtalslagen (avtL) och i allmänna rättsgrundsatser.

När är en överenskommelse med ett företag bindande?

Svensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen för att beskriva när ett bindande avtal kommer till stånd. Modellen kan kortfattat beskrivas så att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sunt servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtl).

När ett företag ingår avtal med konsumenter får de inte ingå avtal som ger konsumenten ett sämre skydd än vad konsumentlagstiftning erbjuder (3 § konsumentköplagen). Således ska den kompensationen du fått vara lika med eller mer än vad konsumentköplagen förklarar att du har rätt till. Jag kan inte svara på om det är ett rimligt belopp du fått utifrån det du tar upp i frågan.

Vad gäller om ett bindande avtal kommit till stånd?

Om ett bindande avtal finns ska självklart bolaget införliva sitt åtagande.

Kan bolaget slingra sig ur överenskommelsen?

Det kan bli svårt. Även om avtalet är muntligt så brukar kundservice ofta spela in samtal, således bör du kunna begära den inspelade kopian av ert samtal. Där framkommer ju vad ni kommit överens om och således har du ett utmärkt bevis för den överenskommelse du har med bolaget. Om det är så att företaget inte spelar in samtalet eller av annan anledning inte kan producera fram kopian kan det läget bli besvärande för dig, således saknar du bevismedel för er överenskommelse. Om det finns ett bindande avtal är bolaget skyldiga att införliva det så länge du kan bevisa att det finns ett bindande avtal. Ditt fall belyser vikten av att alltid få överenskommelser på pränt.

Det är värt att notera att du alltid har rätt att kräva kompensation i den formen som konsumentköplagen erkänner. Även om er överenskommelse "kommit bort" så har du rätt att kräva någon typ av kompensation för ditt fel.

Slutsats

Min bedömning är att du nått ett bindande avtal med bolaget. Tyvärr blir hela situationen avhängig på om du kan bevisa vad ni just kommit överens om. Om det inte skulle gå kan du alltid kräva ersättning helt i linje med konsumentlagstiftningen. Om du önskar få en bedömning av hur ditt anspråk kan se ut med utgångspunkt i konsumentköplagen ber vi dig kontakta oss här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo