Vad gäller om en minderårig gjort sig skyldig till misshandel?

2019-04-25 i Påföljder
FRÅGA
Under min fest började två killar att bråka. Alla är 17 år. Bråkat handlade om en tjej. Det blev rätt aggressiv stämning och jag bad tillslut dom att lämna festen. På väg ut fortsatte gruffet och killarna började slåss. Ena killen vi kan kalla han Nils fick in ett ordentligt slag på vi kan låtsas att han heter Mikael på hans kind. Några dagar senare gick Mikael till läkaren och då konstaterades det att han hade fått en okbensfraktur, och dubbelseende på ena ögat. Mikael anmälde då Nils för misshandel. Jag är nu oroliga för mina kompisar kommer Nils bli dömd eftersom han är 17 eller var blir det för påföljder med tanke på att han får bestående skador ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap. 5§ Brottsbalken (BrB) stadgas att straffskalan för misshandel är böter eller fängelse i högst 2 år, beroende på om misshandeln är att betrakta som ringa eller av normalgraden. Om man finner att det rör sig om grov misshandel ligger straffskalan på fängelse i lägst 1 år och 6 månader och högst 6 år, se 3 kap. 6§ BrB.

Om en person är över 15 men under 18 år så finns det särskilda påföljder som kan utgå. En person som har fyllt 15 år är straffmyndig och kan alltså dömas till de straff som finns i brottsbalken. Dock väljer ofta domstolen att ta hänsyn till att personen är under 18 år genom att döma ut lägre straff. I de fall det är en ungdom som begår ett brott för första gången döms ofta böter ut, under förutsättning att det inte är ett för allvarligt brott det rör sig om.

För att kunna döma en omyndig person till fängelse ska det föreligga synnerliga skäl enligt 30:5 BrB. Det är mycket ovanligt att en omyndig döms till fängelse. I de fall domstolen anser att fängelse bör dömas ut men personen är omyndig används istället sluten ungdomsvård. Detta kan aktualiseras vid väldigt svåra brott, som mord eller grov misshandel. I andra fall har domstolen att välja mellan att döma den minderåriga till ungdomstjänst eller ungdomsvård.

Ungdomstjänst innebär att personen får arbeta ett visst antal timmar utan att få betalt samt infinna sig på samtal som socialtjänsten anordnar. Om det finns ett vårdbehov eller behov av andra åtgärder ska den minderåriga dömas till ungdomsvård.

Det är tyvärr mycket svårt för mig att avgöra hur en domstol skulle döma i detta fall. Dock torde "Nils" kunna komma att dömas till ungdomstjänst. Detta under förutsättning att domstolen finner honom skyldig till brott. Utifrån din beskrivning av vad som har hänt och de skador som uppstått verkar det kunna röra sig om misshandel av normalgraden. Om domstolen finner "Nils" skyldig till brott kan det även bli aktuellt att han får betala skadestånd till "Mikael". Det faktum att de båda killarna verkar ha slagit varandra kan komma att påverka bedömningen. Eventuellt att det varit som så att "Nils" slagit "Mikael" i nödvärn, dvs för att undvika att själv bli utsatt för våld. Det skulle kunna leda till att "Nils" inte kan hållas ansvarig för brott.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1244)
2020-06-03 Är mitt bidragsbrott preskriberat?
2020-06-03 Hur stor är sannolikheten att dömas till fängelse för grov misshandel?
2020-06-03 Vad händer om någon vägrar att utföra samhällstjänst?
2020-06-02 Hatbrott; försvårande omständighet

Alla besvarade frågor (80669)