Vad gäller om en förälder ger ett av sina barn en gåva?

2017-09-19 i Gåva
FRÅGA
Kan pappa överlåta sin bostadsrätt till ett syskon om vi är 4 st.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som regel får en person göra vad man vill med sin egendom. Det betyder också att man får ge sina barn olika stora gåvor. Ibland kan det påverka en framtida fördelning av arv efter en förälder enligt regler i ärvdabalken (ÄB).

Om en person ger sin bröstarvinge – sitt barn – en gåva ska gåvan räknas som förskott på arv. Det betyder att personen kommer få avräkna värdet av gåvan från sin arvslott när kvarlåtenskapen från föräldern ska fördelas (ÄktB 6 kap. 1 §). Resultatet är att ett barn som får en gåva under förälderns livstid får ut mindre egendom från arvet än eventuella syskon när föräldern avlider. En gåva från en förälder till ett barn ska inte räknas som förskott på arv om det uttryckligen anges i t. ex. ett gåvobrev att egendomen inte är ett förskott.

Svaret på din fråga är alltså att din pappa kan ge ett av fyra syskon en bostadsrätt, men om han inte anger något annat kommer den ses som ett förskott på arv. Det betyder att syskonet som får bostadsrätten kommer få räkna bort dess värde från sin arvslott när ni i framtiden fördelar pappans kvarlåtenskap mellan er.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (761)
2021-11-30 Om gåvobrevet kan leda till invändningar
2021-11-30 Kan villkor i gåva göras gällande mot gåvotagares arvingar?
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?

Alla besvarade frågor (97671)