Vad gäller om det inte finns någon bestämd acceptfrist?

2016-07-30 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej,Jag undrar om det uppstått något bindande avtal under följande förutsättningar:Jag fick ett brev den 8 juli 2016, ett erbjudande om att få köpa ett företag av denne person. I brevet står det skrivet med följande datum," 2 juni 2016", och vad köpet handlar om och för vilket pris. Däremot står det inget om acceptfristen, utan det står bara att "svar emotses skriftligen". jag skickar tillbaka ett svar "ja" 29 dagar efter att jag då mottog hans anbud. Har det uppstått något bindande avtal? Jag menar hur lång är acceptfristen? Hur ska man räkna? Från vilket datum liksom? Jag menar om jag hade svarat låt oss säga, ist för 29 dagar, efter 39 dagar, gör det skillnad? liksom, om det inte framkommer i anbudet hur lång acceptfristen är, hur ska jag då veta hur länge anbudet är giltig? Vad ska man utgå från? tack på förhand!
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det inte är föreskriven någon tidsfrist i anbudet tillämpas legal acceptfrist enligt 3§ Avtalslagen (AvtL). Enligt denna paragraf är det avgörande om svaret kommit anbudsgivaren tillhanda inom skälig tid. Det finns ingen bestämd skälig tid men det kan sägas vara den tid som anbudsgivaren subjektivt rimligtvis kunde beräkna vara bunden av anbudet och den tid det tar att skicka anbudet och accepten. Acceptfristen börjar löpa från den dag som du fick ta del av anbudet.

Om ditt svar är att anse som en försenad accept gäller din accept som ett nytt anbud till personen som vill sälja företaget enligt 4§ AvtL. Detta innebär att du då alltså är bunden av ditt svar trots att den ursprunglige anbudsgivaren inte längre är bunden av sitt anbud.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (311)
2020-12-31 Är jag bunden av mitt anbud, trots att jag får ett bättre erbjudande av någon annan?
2020-12-30 Kan jag få tillbaka handpenning pga ånger?
2020-12-24 Avtalsbundenhet, vad gäller?
2020-12-23 När ingår man avtal?

Alla besvarade frågor (88087)