Vad gäller om brott mot tystnadsplikt för skolpersonal?

2021-04-28 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Vart anmäler man skolpersonalens brott mot tystnadsplikten enligt Skollagen (2010:800) (29 kap. 14 §) samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (23 kap. 2§)?Anmäler man till huvudmannen?Om huvudmannen inte gör något åt saken trots anmälan, vart vänder man sig då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör sekretess och regleras således i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Har skolpersonal brutit mot tystnadsplikt finns regler i 20 kap. 3 § Brottsbalken (BrB) om straff för brott mot tystnadsplikt. Straffbarhet enligt denna bestämmelse inträder om någon uppsåtligen har röjt uppgift, som hon/han har varit skyldig att hemlighålla enligt lag, i detta fall 23 kap. 2 § OSL.

Med huvudman antar jag att du menar rektor, vilket stämmer. En anmälan kan även ske till justitieombudsmannen (JO) om rektorn (huvudman) brister i att vidta adekvata åtgärder.

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (254)
2021-05-12 Kontakt med intagen
2021-04-28 Vad gäller om brott mot tystnadsplikt för skolpersonal?
2021-04-28 Hur ser sekretess ut mellan socialtjänst och polismyndigheten?
2021-04-22 Skaderekvisit i sekretessbestämmelser

Alla besvarade frågor (92212)