FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess28/04/2021

Vad gäller om brott mot tystnadsplikt för skolpersonal?

Hej! Vart anmäler man skolpersonalens brott mot tystnadsplikten enligt Skollagen (2010:800) (29 kap. 14 §) samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (23 kap. 2§)?

Anmäler man till huvudmannen?

Om huvudmannen inte gör något åt saken trots anmälan, vart vänder man sig då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör sekretess och regleras således i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Har skolpersonal brutit mot tystnadsplikt finns regler i 20 kap. 3 § Brottsbalken (BrB) om straff för brott mot tystnadsplikt. Straffbarhet enligt denna bestämmelse inträder om någon uppsåtligen har röjt uppgift, som hon/han har varit skyldig att hemlighålla enligt lag, i detta fall 23 kap. 2 § OSL.

Med huvudman antar jag att du menar rektor, vilket stämmer. En anmälan kan även ske till justitieombudsmannen (JO) om rektorn (huvudman) brister i att vidta adekvata åtgärder.

Vänligen,

Natalin KabroRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000