Vad gäller när varan är sålt i befintligt skick?

2021-01-28 i Köplagen
FRÅGA
Gjorde ett köp privatperson mellan privatperson. Varan ( mopeden ) är i så pass uselt skick så vi vill ångra köpet. Kontrakt skrevs där det står: varan säljes i befintligt skick. Köplagen måste stå på vår sida som köpare? Även, kontraktet är undertecknat av en icke myndig person ( 15-16 åring ) Är det giltigt då? Borde målsmän ha undertecknat detta kontrakt? Säljaren vägrar svara via tele och sms-kontakt.Jättetacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det gäller köp mellan privatperson är det köplagens regler som gäller. Varan ska stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att mopeden i ditt fall inte får avvika från vad man kan förvänta sig av en moped. Du som köpare har däremot en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar dig till detta. Undersöker du inte varan kan du inte heller åberopa fel som du vid undersökningstillfället bör ha upptäckt (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt normal person bör upptäcka vid en undersökning.

Nu anger du dock att varan sålts i befintligt skick. Med detta menas att varan säljs så som den är, att man kan få räkna med lite fel då den är begagnad till exempel. Trots att säljaren använt sig av uttrycket befintligt skick ska varan fortfarande anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande som rör varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkan på köpet. Det ska alltså vara någonting som är helt avgörande för köpet av varan. I regel innebär dock ett köp av en vara som säljs i befintligt skick att man får räkna med de fel som varan kan vara behäftad med. Anser du som köpare att varan är felaktig måste du meddela säljaren om detta inom skälig tid från att du bör ha märkt felet (32 § Köplagen).

Det är inte olagligt att ingå köpeavtal med personer som är under 18 åriga. En person under 18 år får dock inte ingå kreditavtal och liknande. Men att säljaren i detta fall ska ha varit under 18 år bör inte vara ett hinder.

Sammanfattningsvis har varan sålts i befintligt skick vilket till regel innebär att säljaren friskriver sig från fel på varan. Däremot finns det undantag till detta, köparen ska alltid kunna räkna med att bli upplyst om väsentliga förhållanden kring varan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1366)
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket
2021-06-07 Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93215)