Vad gäller när två personer köper en bil för gemensamt bruk?

2019-02-28 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej!Jag och mitt ex köpte en bil för gemensamt bruk. Så båda har dold äganderätt till den.Men. Bilen är registrerad på mig och likaså lånet som finns på den som fortfarande avbetalas.Min fråga är ifall om det räcker för min del, som står som ägare till bilen, att ge exet hälften av marknadsvärdet på bilen så att jag kan behålla den för eget bruk?Eller kan exet kräva att bilen ska säljas så att ingen av oss får bilen, men båda får hälften av vinsten, fast hon inte står som ägare?Vad är min rätt som skriven ägare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i samäganderättslagen (SamägL).

Vad gäller när två personer köper en bil tillsammans?

En person som har köpt en bil blir ägare till bilen. Detta gäller oberoende av om personen faktiskt är registrerad som ägare. I din fråga skriver du att du och ditt ex köpte bilen för gemensamt bruk. Min bedömning är därför att ni äger bilen tillsammans. Att du dessutom är registrerad som ägare påverkar alltså inte frågan om vem som faktiskt äger bilen.

När två personer äger egendom tillsammans tillämpas regler om samäganderätt. Lagens utgångspunkt är att du och ditt ex äger två lika stora andelar i bilen. Det är fullt möjligt att ni kommer överens om att hon säljer sin andel i bilen till dig. Att betala hälften av marknadsvärdet för halva bilen torde i så fall vara en rimlig utgångspunkt. Det finns emellertid ingenting som hindrar er ifrån att förhandla om ett annat pris under förutsättning att ni är överens om det, 1 § SamägL.

Kan ditt ex kräva att bilen säljs?

Ditt ex kan vända sig till tingsrätten och begära att bilen ska säljas på offentlig auktion. Domstolen ser då till att bilen säljs varpå ni får hälften av vinsten var, 6 § SamägL.

Avslutningsvis

Vilket av alternativen som du och ditt ex väljer är helt upp till er. Om ni är överens finns det ingenting som hindrar att ni ingår en överenskommelse om att du ska få köpa hennes andel i bilen. Det krävs däremot ingen överenskommelse mellan er för att ditt ex ska ha rätt att vända sig till domstolen och begära att bilen säljs på offentlig auktion, den rätten har ditt ex alltid eftersom ni äger bilen tillsammans, 6 § SamägL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (498)
2020-02-11 Vad händer med samägd egendom om någon av delägarna gifter sig?
2020-02-09 Fördelning av kostnader och nyttjanderätt i stuga mellan delägare
2020-01-26 Samäganderätt av hund - hur får man ensamrätt rättsligt?
2020-01-21 Samäganderätt och samgäld

Alla besvarade frågor (77210)