Vad gäller när tjänstegöringsgrad inte framgår av avtalet?

Hej,

Jag har en tillsvidareanställning på ett hotell där jag jobbar deltid. I mitt anställningsavtal så framgår det tjänstegöringsgrad, vad gäller? Finns det ett minimum på x antal timmar eller behöver dom inte ge mig några timmar alls eftersom det inte framgår i mitt avtal?

Mvh

Alex

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din arbetsrättsliga fråga.

Du vill alltså veta om du har ett minimum av antal timmar som du har rätt/skyldighet att arbeta under en viss period.

Tillsvidareanställning regleras i 4 § lagen om anställningsskydd (LAS) och utgör den vanligaste anställningsformen och därmed huvudregeln. I LAS regleras inte tjänstgöringsgraden eller någon annanstans (förutom rätt till heltidstjänsten, men det är irrelevant i detta sammanhang), utan det ska framgå av anställningsavtalet som du och din arbetsgivare kommer överens om.

I AD 1976:4 skrev arbetsdomstolen att en arbetsgivare har en upplysningsskyldighet gentemot arbetstagare avseende tjänsten som sådan – däri även sysselsättningsgraden. Den ordinäre arbetstid är viktig att känna till eftersom detta har betydelse för beräkningen av övertidsarbete i enlighet med arbetstidslagen. Detta bör framgå av avtalet.

Om det inte framgår av avtalet, vilket är det som verkar har skett i din situation, råder jag dig att kontakta din arbetsgivare för klargörande. I andra hand ditt fack, om du är medlem i ett sådant. I tredje hand fackansvarig på det hotellet du arbetar på.

Med vänlig hälsning,

André TitoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo