Vad gäller när socialen nekar barn att komma hem?

2019-09-28 i Myndigheter
FRÅGA
Hej har ett barnbarn som är solplacerat på ett hvb hem men nu vill hon hem trivs inte längre men socialen nekar henne .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En placering enligt sol bygger alltid på frivillighet från de inblandade. Varken socialnämnden eller socialarbetarna som arbetar åt nämnden får vidta insatser "över huvudet" på enskilda. Den enskilde har alltid rätt att tacka nej till erbjudna insatser eller för den delen att avbryta en utredning enligt socialtjänstlagen.

Vidare måste socialen alltid ha barnets bästa i åtanke i denna typ av situationer 1 kap 2 § socialtjänstlagen. Barn har enligt 11 kap 10 § socialtjänstlagen även en rätt att uttrycka sin vilja i alla frågor som rör dem. Trivs inte barnet och vill hem, bör huvudregeln därmed vara att så ska bli fallet. Du bör alltså i detta fall alltså ifrågasatta vilket lagstöd socialen egentligen har att neka barnet från att komma hem, då något sådant inte finns att hitta i socialtjänstlagen.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (304)
2020-01-18 Byte av namn och personnummer
2020-01-15 Måste en myndighet ta emot digitala meddelanden?
2020-01-11 Överklaga 7 § LVU
2020-01-08 Är det försent att ansöka om brottsskadeersättning?

Alla besvarade frågor (76369)