Vad gäller när reklamation skett först efter avhjälpande?

Hej Vad gäller om en kund reklamerar en vara efter att han anlitat en egen elektriker som sägs åtgärdat felet på produkten och nu kräver ersättning för elektrikern i efterhand? Kunden har alltså inte reklamerat felet först som man kan begära enligt konsumentköplagen utan helt på egen hand anlitat en elektriker som de nu vill att vi ska ersätta kostanden för. Felet sägs vara avhjälpt så vi kan inte längre bedöma om det fanns ett faktiskt fel eller inte. Kan vi neka att stå för kostnaden i och med att vi inte fått möjligheten att avhjälpa felet hos kunden och kunna göra en bedömning om det förelåg en grund för reklamationen?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar det som att du är näringsidkare och att du har levererat en vara till en konsument. Varan visar sig senare vara behäftad med fel och kunden har låtit avhjälpa felet på egen hand i stället för att reklamera det till dig. Kunden vill nu ha ersättning för avhjälpande av felet. Du undrar om ni har möjlighet att neka att betala ut ersättning eftersom reklamation skedde först efter avhjälpande av annan näringsidkare.

Precis som du har noterat regleras frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter i konsumentköplagen (KköpL).

När en vara visar sig vara felaktig har konsumenten en skyldighet att reklamera felet inom skälig tid efter det att konsumenten upptäckte felet (23 § KköpL). Det innebär att konsumenten endast kan åberopa felet och kräva ersättning för de kostnader som felet har medfört, om konsumenten har underrättat er om felet i ett första skede. 

Som näringsidkare har du alltid rätt att i första hand avhjälpa felet eller omleverera varan (27 § KköpL). Om det däremot skulle vara oskäligt att låta konsumenten avvakta avhjälpande kan konsumenten ha rätt att avhjälpa felet på egen hand och få ersättning för detta av säljaren (27 § 2 st). För att konsumenten ska ha en sådan rätt krävs det dock att reklamation har skett.

Eftersom jag tolkar din fråga så att konsumenten har informerat er om felet först efter det att avhjälpande av annan näringsidkare har skett, har konsumenten inte möjlighet att kräva ersättning för fel i varan. Om felet dessutom är avhjälpt är det svårt att bevisa att något fel förelegat. 

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!

Vänliga hälsningar,

Marika HåkanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”