Vad gäller när mitt körkort blir indraget och hur lång blir spärrtiden?

2020-05-07 i Trafikbrott
FRÅGA
2 dagar sedan blev jag stoppad och misstänkt för ringa narkotikabrott då jag körde bil påverkad av tramadol det gäller 400mg under dagen, dom tog mitt körkort och gjorde blod och urin test,resultater är inte klara än, Jag erkännde brottet direkt. Haft körkort i snart 6 år aldrig begått brott i trafiken inte ens fortkörning,men jag förekommer i deras register pga snatteri för några år sedan.Mitt fråga är om dom får behålla körkort och under hur lång tid? Då jag är beroende av körkort har två jobb där dom kräver körkort för jag jobbar inom leverans och städ därför måste jag ta mig till olika platser. Om dom behåller körkortet kommer jag garanterat hamna på gatan.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller om ditt körkort kommer bli indraget och hur lång tid det i så fall kommer vara indraget. Därför blir körkortslagen i första hand tillämplig. Lagar så som trafikbrottslagen och narkotikastrafflagen kommer också behöva användas när jag besvarar din fråga.

Återkallande av körkort på grund av trafikbrott
Ett körkort kan bli indraget i de fall man b.la. gjort sig skyldig till rattfylleri. (4 § trafikbrottslagen och 5 kap. 3 § körkortslagen). En person som intagit stora mängder narkotika kan göra sig skyldig till rattfylleri. Detta när personen under eller efter färden har något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller däremot inte om narkotikan intagits enligt läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. (4 § stycke 2 trafikbrottslagen). Till narkotika klassas läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper. (8 § narkotikastrafflagen). Tramadol klassas som ett sådant beroendeframkallande läkemedel.

Polisen ska omhänderta ditt körkort om du gör dig skyldig till ett trafikbrott eller trafikförseelse. För omhändertagande krävs det också att det är troligt att ditt körkort kommer bli indraget av Transportstyrelsen. Även Kustbevakningen, Tullverket och åklagare får ta sådana beslut. Polisen ska skicka ditt körkort och beslutet om omhändertagandet till Transportstyrelsen inom 48 timmar från det att polisen omhändertog det. (5 kap. 7 § körkortslagen). Polisens beslut kan inte överklagas. (8 kap. 2 § körkortslagen). Däremot har du alltid rätt att lämna dina synpunkter i ett yttrande innan de tar ett beslut.

Spärrtiden vid ett återkallat körkort
Om ditt körkort blir indraget så ska en spärrtid bestämmas. Tiden börjar gälla från den dag då polisen omhändertog ditt körkort och framåt. Inom den tiden får ett nytt körkort inte utfärdas och det är under den tiden som ditt körkort kommer vara indraget. Spärrtiden anges i månader från 1 till 36 månader. (5 kap. 6 § körkortslagen). Om du har gjort dig skyldig till rattfylleri är spärrtiden lägst ett år (12 månader). Vid grovt rattfylleri eller upprepade trafiknykterhetsbrott inom en femårsperiod är spärrtiden lägst två år (24 månader).

Hur lång tid ditt körkort blir indraget beror på trafikbrottet, ditt behov av körkort och hur du tidigare har uppträtt i trafiken. När spärrtiden ska bestämmas är det till din fördel att du aldrig tidigare gjort dig skyldig till något trafikbrott. Vid en samlad bedömning är det däremot svårt för mig att kunna säga exakt hur länge ditt körkort kommer vara indraget. Men som jag nämnde ovanför är spärrtiden för rattfylleri lägst ett år. Exakt vilken tid som gäller i ditt fall kommer du få reda på av beslutet om omhändertagandet.

Avslutningsvis
Polisen ska omhänderta ditt körkort om du gör dig skyldig till ett trafikbrott. Du kan få ditt körkort indraget om du gjort sig skyldig till rattfylleri, och då ska en spärrtid bestämmas. Om du gjort dig skyldig till rattfylleri är spärrtiden satt till lägst ett år (12 månader).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1050)
2020-11-30 Hur länge kommer körkortet vara indraget på grund av fortkörning?
2020-11-30 hur påverkas körkortet av upprepad rattonykterhet?
2020-11-29 Kan ägaren till bilen straffas om föraren inte har körkort?
2020-11-28 Skyldighet att uppge förare vid hastighetsöverträdelse?

Alla besvarade frågor (86756)