FrågaARBETSRÄTTA-kassan 13/02/2023

Vad gäller när man tar emot A-kassa och studerar samtidigt?

Jag hade en anställning och registrerade mig hos en A-kassa. Efter att min anställning tog slut sökte jag arbetslöshetsförsäkring och blev godkänd för det. Under den tiden sökte jag jobb konstant men eftersom jag är en nyanländ i Sverige så har jag inte goda kunskaper inom svenskaspråket. Under den tiden jag sökte jobb så valde jag att läsa språket på Marieborg helt utan at få någon ersättning eller bidrag för det utan endast för att lära mig språket. Jag rapporterade det varje månad i mina tidrapporter till arbetsförmedlingen varje månad i samband med att jag rapporterade att jag sökte jobb. 7 månader efter kontaktar a-kassa mig och säger att jag kommer att uteslutas ur a-kassa och även bli återbetalningsskyldig eftersom jag studerade samtidigt som jag sökte jobb och fick arbetslöshetsersättning. Jag tycker att det är orättvist eftersom ingen varnade mig varken a-kassan eller arbetsförmedlingen om att jag inte fick studera. De uteslöt mig direkt och begärde återbetalning. Ska det inte vara så att även arbetsförmedlingen blir skyldig eftersom jag i mina tidrapporter visade klart och tydligt att jag studerade helt utan ersättning för det.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du har mottagit arbetslöshetsersättning undet tiden du har studerat svenska och nu har blivit avstängd från A-kassan och återbetalningsskyldig. Arbetslöshetsförsäkring regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF).


Delta i utbildning och ta emot A-kassa samtidigt – vad gäller?

För att få ta emot arbetslöshetsersättning krävs det att de allmänna villkoren (9 § ALF) samt arbetsvillkoret är uppfyllt (12 § ALF). Det krävs dessutom bland annat att den som ansöker om ersättning inte deltar i någon utbildning (10 § första stycket första punkten ALF).

I ditt fall tolkar jag det som att du inte deltog i utbildning när du sökte om ersättning, utan började studera svenska under tiden du mottog ersättning och sökte jobb. Detta är alltså inte tillåtet, utan istället kan man få studiestöd under tiden man studerar. I vissa fall kan undantag göras för utbildning, men det sker i förhållandevis få fall.  Av regeringens föreskrifter (se 14-16 §§ förordningen om arbetslöshetsförsäkring), framgår att undantag i första hand kan göras i fråga om vissa utbildningar med arbetsmarknadspolitisk inriktning och orienteringskurser med vissa klart uttalade syften. Om du kan söka heltidsarbete samtidigt som du studerar maximalt 50% och inte får studiestöd, samt att den tidigare anställningen inte har upphört på grund av studierna finns det möjlighet att göra undantag. I fråga om övriga former av utbildningar lämnar föreskrifterna begränsade möjligheter att få ersättning.

När man ansöker om eller tar emot A-kassa har man en skyldighet att lämna korrekta uppgifter och dessutom lämna information om förändrade uppgifter (47 § ALF). En sådan anmälan ska göras så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från att du fick reda på det ändrade förhållandet (47 b § ALF). Det räcker inte att det skrivs i en aktivitetsrapport, eftersom det krävs en anmälan om förändringen. A-kassan har dessvärre ingen skyldighet att varna innan du blir återbetalningsskyldig eller utesluts som medlem.


Sammanfattning

Ett villkor för att ta emot arbetslöshetsersättning är att man inte deltar i utbildning, och undantagen till detta är få. Om du kan söka heltidsarbete samtidigt som du studerar maximalt 50% och inte får studiestöd, samt att den tidigare anställningen inte har upphört på grund av studierna finns det möjlighet att göra undantag (15 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring). När man söker eller tar emot ersättning finns en skyldighet att lämna korrekta uppgifter och anmäla förändrade uppgifter. Om man inte gör detta kan man bli återbetalningsskyldig och även bli av med sitt medlemskap i A-kassan. Det går att överklaga beslut om rätt till ersättning (49 § ALF), men detta är ingen garanti på att bedömningen förändras.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och A-kassan ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”