FrågaARBETSRÄTTA-kassan 24/11/2022

Har man fortfarande rätt till a-kassa om man fått ett arv?

Hej, jag har plötsligt ärvt en summa pengar. Kan jag fortfarande ha akassa eller kommer jag bli återbetalningsskyldig? Hur mycket sparkapital får man ha max för att ändå kunna få ersättning från akassa? Jag jobbar deltid och är ensamstående med ett barn.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar över följande frågor:

  • Är det möjligt att behålla a-kassa i det fall man får ett arv?
  • Blir man återbetalningsskyldig om man behåller a-kassan efter man erhållit arvet?
  • Hur mycket sparkapital kan man som max ha för att ändå kunna få ersättning från a-kassan?

A-kassa utgör en arbetslöshetsförsäkring

A-kassa utgör en arbetslöshetsförsäkring som arbetande personer frivilligt kan teckna och bestämmelser om a-kassa återfinns huvudsakligen i lagen om arbetslöshetsförsäkring. I a-kassa ingår både en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring (4 § lagen om arbetslöshetsförsäkring). Den som inte är medlem i en a-kassa, alternativt är medlem i en a-kassa men inte uppfyller villkoren för inkomstbortfallsförsäkringen, kan få ersättning enligt grundförsäkringen. För att få ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen krävs att du har varit medlem i en a-kassa under minst tolv sammanhängande månader (7 § första stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring). 

Vidare krävs att du uppfyller de allmänna kraven för rätt till ersättning. Du måste vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, samt stå till arbetsmarknadens förfogande d.v.s ha för avsikt att arbeta (9 § lag om arbetslöshetsförsäkring). 

Hur förhåller sig sparkapital till a-kassa?

I lagen listas ett antal omständigheter som medför att man inte är berättigad ersättning från a-kassan t.ex att man deltar i utbildning eller är tjänstledig utan lön, däremot nämns inget om att sparkapital skulle utgöra ett hinder för a-kassa (10 § lagen om arbetslöshetsförsäkring). Kraven för att vara berättigad a-kassa är alltså inte kopplade till ditt sparkapital, varför du kommer kunna behålla a-kassan förutsatt att du uppfyller tidigare nämnda krav för detta. Du kommer inte heller bli återbetalningsskyldig på grund av det arv du fått och det finns inte någon maxgräns för sparkapital för gäller rätt till a-kassa.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och stort lycka till!

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och A-kassan ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo