FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/08/2019

Vad gäller när man sålt en vara i befintligt skick?

Vi har nyligen sålt en moped årsmodell 2008. Vi informerade köparen om några mindre kända fel. Köparen som var lika okunnig som undertecknad hade inga synpunkter och köpet genomfördes utan vidare diskussion. På kvittot står skrivet "... i befintligt och av kunden godkänt skick". I efterhand har kund lämnat mopeden till verkstad för justering och då fått höra att mopeden inte motsvarar det pris som betalats. Inväntar nu en sammanställning från verkstaden och vidare kommentar från köparen. Mopeden såldes i samma skick och till samma pris som vi köpte den för ett år sedan. Vi menar att den är begagnad och priset var skäligt.

Hur ska vi som säljare besvara vidare krav och önskemål från köparen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Problemet som din fråga berör är huruvida köparen har rätt att ställa krav och önskemål trots att du sålt mopeden i "befintligt skick". Jag utgår från att du både köpt och sålt mopeden i form av privatperson vilket gör köplagen tillämplig (1 § köpl). Köplagen gäller dock inte i den mån som annat följer av avtalet, köplagen är alltså dispositiv (3 § köpl). Detta gäller då framför köplagens regler om fel, men inte alla.

Vad säger köplagen om det aktuella problemet?

Även om varan sålts i befintligt skick så kan varan anses felaktig. Den anses felaktig om

- varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

- säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

- varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § köplagen).

Ett väsentligt förhållande rörande mopedens egenskap och användning som du kan räknas känna till och som kan påverka köpet skulle till exempel kunna vara om bromsarna på mopeden inte fungerar. Det rör sig alltså om något väsentligt som du kan antas ha känt till och köparen kan förvänta sig bli informerad om.

Gällande den sista punkten så skriver du att det enligt dig är ett skäligt pris som betalats för mopeden. Mopeden måste då vara i väsentligt sämre skick med hänsyn till detta pris för att köparen ska kunna göra påföljder gällande fel i varan. Det är svårt att göra en exakt bedömning kring denna punkten eftersom jag inte vet priset eller vad för typ av fel som visat sig.

Om mopeden skulle anses som felaktig har köparen rätt att göra påföljder gällande som t.ex. avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § köplagen).

Sammanfattning

Det kan vara så att köparen har rätt att göra påföljder gällande, det beror lite på vad sammanställningen från verkstaden visar. Om sammanställningen från verkstaden inte visar några ytterligare fel så bedömer jag inte att köparen har särskilt stora chanser att kunna göra påföljder eftersom du informerat om de fel som fanns, och avtalat om ett pris med köparen (som är införstådd med felen). Du får i så fall bestrida eventuella krav från säljaren och informera om att mopeden sålts i befintligt skick, samt att köparen var medveten om felen. Skulle sammanställningen från verkstaden visa allvarligare fel och du vill gå vidare med ärendet är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med en av våra verksamma jurister här.

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare