Vad gäller när man bor kvar i s.k "orubbat bo"?

Vilka skyldighet har man när man bo kvar i orubbat bo? Får man avyttra lös eller fast egendom?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Utgångspunkten är att ett så kallat "orubbat bo" gäller när en make går bort och det finns en efterlevande make, 3 kap 1 § Ärvdabalken. Om den bortgångne maken dock efterlämnar bröstarvingar (barn) som inte är bröstarvingar till den efterlevande maken kan den efterlevande maken endast leva i "orubbat bo" om bröstarvingarna till den först avlidne maken avstår till sin omedelbara rätt till arv till förmån för den efterlevande maken och alltså går med på att få ut sin arvslott först efter efterlevande makes bortgång. Man kan ha ett testamente som föreskriver att efterlevande make ska bo kvar i "orubbat bo" för att trygga dennes ställning om man, till exempel, är sambos eller om det finns särkullbarn – som ju har rätt att få ut sin laglott direkt.

Vad som rent juridiskt menas med att låta någon bo kvar i "orubbat bo" är att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt, (om inte annat föreskrivs i eventuellt testamente). Om man ärver med fri förfoganderätt innebär det att man är fri att disponera över egendomen i stort sett hur man vill. Man kan alltså avyttra egendom, förbruka den och till och med vara slösaktig. Man får dock inte testamentera bort egendomen eller skänka bort för stora delar av den egendom man ärvt med fri förfoganderätt.


Hoppas att detta ger svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning