Vad gäller när katten jag köpte visade sig var sjuk?

2020-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hejsan,Jag köpte en renrasig kattunge (SVERAK-avtal, stamtavla, besiktning innan leverans) som vid leverans var redan väldigt gasig. Dag 2 hemma hos oss började kattungen bli dålig i magen. Tillståndet försämrades trots skonkost och kattungen började tom missköta lådan vid dag 6. Jag och sambon fick åka till djurakuten, och veterinären sade det är maskinfektion, och möjligtvis svalt objekt utöver det. Varken av våra andra två katter har symptom, men de behövde preventivt behandlas de med.Kattungen fortsätter må dåligt idag (vi har haft honom i 11 dagar nu). Jag behövde ta ledigt från jobbet för att mata honom enl veterinärens anvisningar (en tesked speciell kost varannan timme plus medicinering flera ggr om dagen). Kattungen fortsätter missköta lådan och är väldigt mager. Det känns fruktansvärt, och dessutom ligger vi ute nu med många tusenlappar och oroar oss om han inte smittat våra äldre katter.Har jag rätt att kräva att uppfödaren täcker veterinärkostnaderna, och/eller tar tillbaka kattungen och återbetalar hela inköpssumman? Dvs en sk reklamation av kattungen, med utlägg för våra veterinärkostnader, enligt konsumentköplagen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om du kan kräva ersättning för veterinärkostnaderna samt eventuellt häva köpet och lämna tillbaka kattungen. Eftersom djur klassas som lös egendom och det är ett köp mellan en företagare och privatperson gäller bestämmelserna i konsumentköplagen (KköpL), (1 § KköpL).

Vem ansvarar för felet?

När en vara (i detta fall kattungen) avviker från den kvalité som är avtalad eller med fog kunnat förutsättas (16 § första stycket och tredje stycket första och tredje punkterna KköpL). Säljaren ansvarar för fel som fanns när konsumenten tar emot varan även om dessa fel visar sig först senare (20 § första stycket KköpL). Ett fel som upptäcks inom 6 månader från att kunden mottog varan antas ha funnits när den mottogs, om inte detta är oförenligt med varans art (20 a § första stycket KköpL). För din del kan sägas att om man köper en renrasig kattunge från en seriös uppfödare så borde man med fog kunna förutsätta att katten levereras utan sjukdomar. Att det i detta fall rör sig om en katt borde inte betyda att varans art är sådan att presumtionen för säljarens ansvar inte gäller, i vart fall när det gäller maskinfektion som är en typisk åkomma för katter. Om säljaren kan visa att felet uppstod föst efter att kunden mottog varan, så ansvarar inte säljaren för felet (20 a § första stycket KköpL). Det är alltså upp till djuruppfödaren att visa att kattungen inte hade mask när du mottog den.

Ersättning för kostnader

Om det finns ett fel på en vara så kan konsumenten kräva vissa påföljder av säljaren (22 § KköpL). För att kunna göra dessa gällande krävs det dock att konsumenten reklamerar felet inom skälig tid, där två månader alltid anses vara skäligt (23 § första stycket KköpL). Säljaren har normalt rätt att själv avhjälpa felet eller vidta en omleverans, men ifall konsumenten redan har åtgärdat felet och omständigheterna är sådana att det skäligen inte kan krävas att konsumenten väntar på säljarens åtgärd, så kan säljaren inte åberopa att han inte fått försöka åtgärda problemet (27 § KköpL). Eftersom det rör sig om en sjuk kattunge borde omständigheterna vara sådana att du som konsument inte kan klandras för att ha vårdat djuret.

En konsument har rätt till ersättning för de kostnader som lagts ner för att åtgärda felet, i den mån kostnaderna inte är oskäligt höga (28 § andra stycket KköpL). Det innebär att åtgärder som går utöver vad som vore skäligt för att vårda kattungen, inte skulle ersättas av uppfödaren. Hade det varit fråga om ett hål i en T-shirt värd 100 kr vore det inte skälig om lagningen av denna skulle kosta 3000 kr. Det är dock svårt att ge direkta svar efter ekonomiska övervägningar eftersom en kattunge har ett liv vilket har betydelse utöver vad du faktiskt betalade för djuret.

Upptäcks ett fel har konsumenten rätt till ersättning (skadestånd) för den skada som felet har lett till, om inte felet beror på något utanför säljarens kontroll och denna kan visa detta (30 § första stycket KköpL). I ditt fall borde djurens eventuella sjukdomar, särskilt maskinfektioner som är vanliga, ligga inom uppfödarens kontroll. Skadeståndet omfattar utgifter, inkomstförlust och annan förlust på grund av felet (32 § första stycket KköpL). Detta innebär att du kan kräva att uppfödaren ersätter transportkostnader och utebliven lön för att du var tvungen att stanna hemma som så kallade avhjälpningskostnader. Allmänt gäller dock att den som lider skada är skyldig att minska dess verkningar (42 § KköpL). Här kan man fråga sig om det fanns lindrigare alternativ som då inte skulle kosta dig arbetstid. Som jag har skrivit ovan är det en svår bedömning eftersom djuret har ett värde utöver det rent ekonomiska.

Hävning av köpet

En köpare har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom (29 § KköpL). Med väsentlig betydelse menas att konsumenten inte skulle ha köpt varan, eller i vart fall inte på samma villkor, om han vetat om felet och att själva syftet med köpet har förfelats. Om det nu är så att katten har svårt att återhämta sig eller får bestående men så är det något som pekar på en hävningsrätt. Om det dock är så att felet är åtgärdat och katten mår bra så talar det kanske mot hävningsrätt. Rätten till hävning försvinner om varan i inte oväsentlig mån har förändrats, med undantag för de fall att det rör sig om en försämring på grund av varans egna beskaffenhet eller annars något som inte beror på konsumenten (45 § första stycket och andra stycket första punkten KköpL). Är det så att kattungens skick är sämre än när den mottogs så borde det alltså inte betyda att hävningsrätten bortfaller, eftersom sjukdomen inte beror på dig som köpare. Om köpet skulle hävas så ska köpesumman och varan genast återlämnas till vardera parter (43 § andra stycket KköpL). Säljaren ska även betala ränta (44 § andra stycket KköpL).

Sammanfattningsvis

Det rör sig om ett fel hos kattungen som har lett till olika typer av kostnader. Felet ska reklameras till uppfödaren och du bör då diskutera vårdkostnaderna och ersättning för inkomstförluster. Det är uppfödaren som ska visa att kattungen var frisk när den skickades för att inte ansvara för felet. Du har rätt till ersättning för veterinärkostnader mm, även om det är svårt att säga hur mycket och du har troligtvis en rätt att häva köpet, men det är inget som du behöver göra för att ha rätt till ersättning för nedlagda kostnader. För övrigt kan det vara så att uppfödaren har en försäkring som täcker dessa fall (om inte du själv har det), vilket skulle kunna underlätta processen.

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1102)
2020-11-30 Hund med ''dolda fel''
2020-11-29 Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?
2020-11-28 Kan en köpare reklamera fel om garanti inte längre gäller?
2020-11-28 Reklamation

Alla besvarade frågor (86816)