FrågaKÖPRÄTTKöplagen25/08/2019

Vad gäller när jag upptäcker fel i varan efter köpet?

Hej. Vi har köpt en båt av en privatperson där jag själv utförde besiktning av skick tillsammans med säljaren. Vi accepterade vissa slitage och skönhetsfel men funktionen skulle vara bra på bpt och motorn. Vi provkörde aldrig båten men startade den och lyssnade att allt lät bra. Vid upphämntning och transportfrån Valdemarsvik så märkets ett missljud från drev och motor som blev värre och värre. Efter en tids segling och motorkörning fick vi uppsöka närmaste varv Arkösund marina. Det visade dig att drev och motor sätt fast med bara en bult dom dessutom satt löst. Det saknades 3 st bultar som håller ihop drev och motor. Detra uppdgades först när man lyfte ur motorn då det är omöjligt att se vid bara visuell besiktning. Det var totalt förstört mellan drev och motor pga ovan nämnda dvs det har inte sig ut fast och allt var sönderskakat och förstört. Vi hävdar nu dolt fel mot säljaren som vägrar aansvar för felet. Arkösunds Marin är övertygade om att detta fel funnits ett bra tag då saknade bultar hittades i annat utrymme i båten. Detra gjorde nu till slut att det rasade ihop. Vi kräver säljaren på reparationskostnader på 33.000 kr de säger dig inte ha något som helst ansvar men är villiga att betala 12.000 kr "för att vara schyssta". Jag undrar nu vad jag har för möjligheter att få fulla reparationskostnaderna betalda och möjligheterna att vinna sådan argumentation och kravframställan. Tack för er hjälp.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Problemet är huruvida säljaren kan få svara till felen och få stå för kostnaderna för reparation. Alltså om säljaren kan hållas ansvarig för fel trots att risken gått över på dig som köpare. Jag utgår från att ni köpt den i egenskap av privatpersoner vilket gör köplagen (köpl) tillämplig (1 § köpl).

Risken för varan

Om du som köpare bär risken för varan innebär det att du är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet (12 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på dig i samband med att ni hämtade båten hos köparen och tog hand om den (6 § köpl).

Fel i varan

Frågan om varan är felaktig bedöms efter båtens beskaffenhet i samband med att ni hämtade båten. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket köpl). Det är som huvudregel du som köpare som måste bevisa att felet förelåg vid riskövergången (alltså när ni hämtade båten). Arkösunds Marin verkar enligt din fråga övertygade om att felet funnits ett tag och vilket underlättar för er att bevisa detta.

Du får som köpare inte åberopa fel som du borde märkt vid undersökningen av båten om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder, till exempel om säljaren kände till felet sedan innan (20 § andra stycket köpl). Eftersom man var tvungen att lyfta ur motorn för att upptäcka felet är det sannolikt inget fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen och du bör därför kunna åberopa det.

Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad du som köpare har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köplagen). Du som köpare bör ha fog att förutsätta att bultarna fanns på plats och att inte allt mellan drev och motor är förstört. Det kan därför argumenteras för att båten är felaktig vid köpetillfället.

Något som också är värt att nämna är om båten sålts i befintligt skick. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl).

Påföljder vid fel i varan

Om båten är felaktig och det inte beror på dig som köpare eller något förhållande på er sida så har du rätt att göra påföljder gällande. Det kan röra sig om avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § köpl). Säljaren har alltså ett ansvar och du som köpare har rätt att kräva avhjälpande, det ska ske utan kostnad för dig som köpare vilket innebär att säljaren står för reparationskostnader och till exempel transportkostnader från och till dig som köpare (34 § köpl).

Det är viktigt att du reklamerar felet till säljaren. I samband med reklamationen eller skälig tid därefter behöver du också meddela att du vill kräva avhjälpande från säljaren (32 § och 35 § köpl).

Sammanfattning

Kan du visa att felet fanns vid riskövergången så är min bedömning att säljaren har ett ansvar och då ska stå för kostnaderna för reparationen. Om du är intresserad av att gå vidare i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.seeller boka en tid med en av våra verksamma jurister här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”