Vad gäller när jag köpt en tröja men företaget levererar en med fel färg på trycket?

2019-12-28 i Köplagen
FRÅGA
Hej, Jag har köpt en tröja från ett svenskt företag som heter Innebandybutiken. Företaget har satt sig på tvären helt och har blivit jätteotrevliga! Vi beställde en målvaktströja med en siffra i VITT tryck och det var vi kvitto på som det står att det ska vara vitt.Företaget har skickat en tröja med SVART tryck och säger att de tycket är mycket bättre kontrast mot orange och hänvisar till innebandyns regelbok. Sen är det nämerligen så att mitt innebandylag har orangea tröjor med vitt tryck. I regelboken för innebandy står det (regel 401) bara att trycket ska synas tydligt. Jag är dessutom innebandydomare och har koll på reglerna.Vi har reklamerat varan men företaget godkänner inte reklamationen och vägrar betala reklamationsfrakten. Företaget har heller inte meddelat oss om att det skulle byta från vitt till svart tryck. Vi har mailat och ringt men företaget säger att det inte är något fel på varan alls. Företaget hävdar att vi kommer förlora i allmäna reklamationsnämden. Jag har kollat på konsumentverket och där står att varan är felaktig och kan reklameras om varan inte stämmer överrens med beskrivningen som säljaren har gett. Vad ska jag göra? Gå vidare till allmänna reklamationsnämden eller lägga mig? I nuläget har vi betalat runt 900 kr men vi har ingen tröja som är vad vi beställt. Den felaktiga tröjan är hos företaget.Med vänliga hälsningar Erik Karlsson.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du köpt en målvaktströja där det ska vara vitt tryck men där trycket varit svart. Det framgår även att företaget inte godkänner din reklamation och inte anser att tröjan är felaktig. De har inte heller meddelat att tröjan kommer med svart tryck i stället. Dina rättigheter i det aktuella fallet regleras i konsumentköplagen (kkl). Den är tvingande till konsumentens fördel och företaget kan alltså inte avtala bort dessa så att du får sämre skydd (3 § kkl).

Vad säger lagen?

Varan ska stämma överens om vad som följer av avtalet och om inget annat följer av avtalet så ska varan stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat (16 § andra stycket kkl). Gör den inte det så anses varan felaktig (17 § tredje stycket kkl). I ditt fall så stämmer inte tröjan överens med beskrivningen eftersom det är olika färger på trycket, tröjan anses därmed vara felaktig. Att de hänvisar till innebandyregler spelar i mitt tycke ingen roll eftersom konsumentköplagen som sagt är tvingande.

Är varan felaktig så har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (22 § kkl). Du får inte åberopa att tröjan är felaktig om du inte reklamerat inom skälig tid. Reklamerar du inom två månader anses det ha skett inom skälig tid (23 § kkl).

Sammanfattning och vad du bör göra

Min bedömning är att tröjan är felaktig och att du därför har rätt att kräva påföljder som till exempel omleverans av målvaktströja med rätt tryck. Jag råder dig att vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få din tvist prövad. Det är gratis att få din tvist prövad och jag tror bara företaget försöker skrämma dig genom att säga att du kommer förlora. ARN lämnar rekommendationer i tvisterna och majoriteten av företagen följer dessa. Gör inte företaget detta kan du ta ärendet vidare till tingsrätten, en rekommendation från ARN att du har rätt väger väldigt tungt i en eventuell process. Vill du ha hjälp att driva processen vidare kan du kontakta oss här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1145)
2020-05-27 Har köparen rätt att häva köpet?
2020-05-25 Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?
2020-05-25 Köplagens felregler
2020-05-24 Fel på en valp

Alla besvarade frågor (80548)