FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet14/01/2021

Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?

Vi vill absolut inte ha häck och grannen vill inte ha varken staket/plank eller mur.

Om vi sätter staket på vår sida av tomtgränsen (20 cm in) och grannen sätter en häck.... Hur undviker vi då att få grannens häck växande in till oss? Kan vi "kräva" att de planterar häcken så de kan klippa den på "baksidan" så den inte växer in till oss?

Lawline svarar

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga behöver vi titta i 3 kapitlet i Jordabalken (JB).

Hänsyn mellan grannar

När det gäller förhållandet mellan grannar ska skälig hänsyn visas gentemot varandra (3 kap. 1 § JB). Underlåtenhet att klippa ner en häck som ligger på gränsen mellan två fastigheter har exempelvis av Högsta domstolen ansetts innebära att hänsynsplikten brutits mot.

Vad behöver ni som grannar tåla?

Regeln i 3 kap 1 § JB innebär att en intresseavvägning ska göras. Bara sådana åtgärder som skäligen bör tålas är okej för grannen att utföra. Att plantera en häck intill en tomtgräns är mycket vanligt och något som får anses vara rimligt att tåla som granne. Att hindra grannen från att sätta upp en häck på sin tomt är således mycket svårt.

Det ni däremot kan kräva är att grannen ska sköta häcken på så sätt att skälig hänsyn visas mot er som grannar (3 kap 1 § JB). Skulle häcken börja växa in på er fastighet och det innebär en olägenhet för er, har ni rätt att ta bort den del som vuxit in på er fastighet (3 kap. 2 § första stycket JB). Skulle det medföra skada av betydelse för grannen att ni avlägsnar grenar etc. ska grannen först ges tillfälle att själv utföra åtgärden (3 kap. 2 § första stycket JB). Det kan därför vara bäst att innan ni tar bort eventuella grenar eller liknande pratar med grannen.

Sammanfattning

Ni kan kräva att grannen visar hänsyn gentemot er i fråga om häcken. Växer den över på er sida och det medför olägenhet för er har ni rätt att avlägsna denna del. Det handlar således om ett ömsesidigt hänsynstagande mellan er som grannar. Att missköta häcken så att den växer in på er sida kan innebära att grannen bryter mot hänsynsplikten i 3 kap 1 § JB och det bör därför ligga i grannens intresse att sköta sin häck för att inte konflikter ska uppstå.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Amanda AitomäkiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”