FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet09/08/2016

Vad gäller när granne sågat ned häck utan tillåtelse?

Min granne har sågat ner delar av min häck utan att fråga mig.häcken står helt klart på min tomt .efter som jag äger infarten som är 2.5 m bred som hon också nyttjar .och häcken står på min sida. Den var ett insyningsskydd plus så tät att min hund inte kom igenom den .nu är den gles och lägre .Hon har tagit ner ca 30 -50 bred vid roten och ca 3 meter lång.häcken var ca 1.80 hög

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I jordabalkens 3 kapitel regleras rättsförhållandet mellan grannar. I kapitlets 2 § regleras specifikt reglerna kring rötter och grenar som tränger över tomtgränserna. Där stadgas att om gren eller rot tränger över tomtgränsen från område intill denna och detta orsakar olägenhet får fastighetsägaren ta bort dessa. Dock ska den ägare till tomten som träden står på först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om bortförandet kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne.

Din granne har således rätt att klippa din häck om grannen är av den uppfattningen att häcken är till olägenhet för honom eller henne. Innan din granne vidtar sådana åtgärder måste skälig tid ha passerat innan han eller hon kan klippa häcken, vilket har ansetts vara cirka sex månader. Du som ägare av häcken ska nämligen få tid på dig att själv utföra handlingen innan det är fritt fram för grannen att ta bort grenar eller rötter som är till olägenhet för honom eller henne.

Dessutom vill jag påpeka att grannen ska klippa häcken med stor försiktighet. För skulle häcken dö eller helt förlora sitt syfte som resultat av grannens ingrepp kan han eller hon bli ersättningsskyldig. Av den information du beskrivit i din fråga har jag svårt att tänka mig att häcken medfört olägenhet för din granne och inneburit att grannen fått någon rättighet att klippa ner den. Att grannen helt på eget intiativ, vilket verkar ha hänt i ditt fall, vidtar åtgärder på häcken kan utgöra en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse som dels kan innebära skadestånd och dels även böter eller fängelse.

Vad gäller ersättningsskyldigheten finns den rättsliga grunden i 2 kap 1 § skadeståndslagen. Dock kan det bli svårt att avgöra hur stor sakskada du har åsamkats och därmed hur mycket din granne är ersättningsskyldig dig. Som nämnt ovan kan du kan också polisanmäla grannen för egenmäktigt förfarande (8 kap 8 § brottsbalken) eller skadegörelse (12 kap 1 § brottsbalken). Min rekommendation är dock att försöka komma överens om skadeståndsersättning innan en eventuell polisanmälan, för att så långt som möjligt försöka undvika en eventuell grannsämja.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin LindRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”