Vad gäller när ett företag har angett ett felaktigt pris på sin hemsida?

2019-04-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Beställde en solsäng till ett pris på 2500:-Får en orderbekräftelse med bild på produkten samt priser.Jag får en första leverans där jag får något helt annat än vad jag beställt och skickar tillbaka denna. Nästa leverans får jag en solsäng men en helt annan som jag ej beställt.Jag ringer och ifrågasätter varför jag inte får den solsäng jag beställt. Då säger dem att de står fel pris ipå hemsidan och i mitt ordererkännande och att solsängen egentligen kostar 7500 sek! De säger att de blandat ihop artikelnummer osv på hemsidan.Har jag något jag kan göra för jag vill ju gärna ha denna sängen som jag väntat på nu i några veckor?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i avtalslagen (AvtL) och prisinformationslagen.

Allmänt om prisinformation

Företag är skyldiga att lämna tydlig och korrekt prisinformation. Det kan hända att ett företag av misstag anger ett felaktigt pris på sin hemsida. Detta innebär inte nödvändigtvis att du har rätt att köpa en vara till det felaktigt angivna priset. Vilket pris som gäller måste istället avgöras genom en tolkning av innehållet i det avtal som du har ingått med företaget.

Detta följer av regler som finns i 10 § prisinformationslagen och 1 § AvtL.

Allmänt om avtal

Ett avtal ingås genom att en person framför ett erbjudande som någon annan accepterar. Personerna är därefter avtalsparter Ett erbjudande om att ingå avtal kallas för anbud. Det svar som ges för anta anbudet kallas för accept.

Detta följer av regler som finns i 1 § AvtL.

Prisuppgifter på internet

Prisuppgifter som förekommer på ett företags hemsida är riktade mot allmänheten och kallas för utbud. Ett utbud är en uppmaning till köpare att inkomma med anbud. Detta sker genom att köparen lämnar en beställning. Avtalet blir giltigt när företaget accepterar köparens beställning; vilket exempelvis kan ske genom att företaget skickar en orderbekräftelse. Genom att undersöka vad beställningen och orderbekräftelsen innebär är det möjligt att fastställa vad parternas överenskommelse innefattar.

Detta framgår av regler som finns i 9 § AvtL och av allmänna reklamationsnämndens vägledande beslut 2016-09392.

Bedömning i det aktuella fallet

I din fråga framgår att du lämnade en beställning på den aktuella solsängen. Därefter lämnade företaget en orderbekräftelse där en bild på solsängen bifogades och priset angavs till 2 500 kr. Ingen ytterligare bekräftelse lämnades utan företaget gick vidare till leverans.

Mot en bakgrund av dessa uppgifter är min bedömning att företagets orderbekräftelse medför att du och företaget har ingått ett avtal som innebär att du har rätt att köpa den aktuella solängen för 2 500 kr. Att företaget sedan levererade en helt annan solsäng innebär att ett avtalsbrott har begåtts.

Företagets invändning om förväxlade artikelnummer

I din fråga framgår att företaget har invänt att en förväxling av artikelnummer har skett på hemsidan. Med juridiska termer kallas detta för att säljaren har gjort ett förklaringsmisstag. Ett avtal kan bli ogiltigt om en säljare av misstag lämnar en felaktig uppgift till en köpare. Detta gäller under förutsättning att köparen vid avtalstillfället inser eller borde ha insett säljarens misstag. Frågan är därför om företagets förväxling av artikelnummer innebär att avtalet saknar giltighet.

Regeln om förklaringsmisstag finns i 32 § AvtL.

Bedömning av företagets invändning

Det finns ingenting i det du skriver som antyder att det skulle ha varit möjligt för dig att vid beställningstillfället avgöra att priset för solsängen egentligen var 7 500 kr. Min bedömning är därför att företagets förväxling av sina egna artikelnummer inte påverkar avtalets giltighet. Företaget får därför bära konsekvenserna av sitt misstag.

Allmänna reklamationsnämnden

Om företaget inte går med på dina krav föreslår jag att du gör en anmälan till allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som kostnadsfritt avgör tvister mellan konsumenter och företag. Det är enkelt att genomföra en anmälan via ARN:s hemsida.

Jag vill ändå förtydliga några saker som är särskilt viktiga att inkludera i anmälan.

För det första måste förklara vad det är du kräver av företaget. Detta innebär helt enkelt att du bör förklara att du vill att företaget ska leverera den solsäng du har beställt till det pris som har framgått på hemsidan och i orderbekräftelsen.

För det andra måste du bifoga bevisning som stöd för ditt krav. Här ska du lämna en kopia av orderbekräftelsen. Även all annan tillgänglig information som stödjer din berättelse bör bifogas.

Sammanfattningsvis

Min bedömning är att du och företaget har ingått ett avtal som innebär att du har rätt att köpa solsängen för 2 500 kr. Om företaget inte går med på dina krav föreslår jag att du gör en anmälan till ARN.

Observera

Min bedömning är begränsad eftersom jag inte har tillgång till all information rörande din situation. Det är möjligt att företaget kan ha uppställt köpevillkor eller förbehåll i anslutning till köpet som skulle resultera i en annan bedömning.

Ytterligare rådgivning

Om du behöver ytterligare rådgivning är du alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline. Du når våra rådgivare via hemsidan eller på telefon: 08-533 300 04.

Du kan även pröva att vända dig till konsumentverket via Hallå konsument!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1268)
2020-02-18 Vad gör jag när advokaten inte skickar mina handlingar?
2020-02-13 Vad krävs för att återkalla en skriftlig fullmakt?
2020-02-12 Gäller en framtidsfullmakt efter fullmaktsgivarens bortgång?
2020-01-29 Skolfråga - besvaras ej.

Alla besvarade frågor (77172)