Vad gäller när ett brott begås i Sverige men gärningsmannen befinner sig utanför riket?

2021-01-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag blev utsatt för grovt bedrägeri. Men bedragaren har redan hunnit sticka utomlands och gömt sig, så jag undrar om det fortfarande är värt att polisanmäla detta då personen inte längre befinner sig på svensk mark?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt (2 kap 2 § Brottsbalken, BrB) tillämpas svensk lag på brott som begåtts utom riket om förövaren är svensk medborgare eller har sitt hemvist i Sverige. Dessutom är svensk allmän domstol behörig att avgöra målet. Det framgår inte i din fråga ifall gärningsmannen är svensk medborgare eller har sitt hemvist i Sverige. Men som jag tolkar din fråga, menar du att personen befann sig i Sverige när brottet begicks men lämnat riket efter dess. Om det är så, då är huvudregeln enligt (2 kap 1 § BrB) att brottet ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Det innebär att du kan polisanmäla gärningsmannen trots att denne befinner sig utanför Sverige.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad Garar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2021-06-14 Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer
2021-06-10 Var kan jag skilja mig och vilken landslag gäller?
2021-06-08 När har man rätt till en offentlig försvarare?
2021-06-06 Vad är tredskodom? Finns tredskodomen i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (93124)