Vad gäller när ett brott begås i Sverige men gärningsmannen befinner sig utanför riket?

2021-01-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag blev utsatt för grovt bedrägeri. Men bedragaren har redan hunnit sticka utomlands och gömt sig, så jag undrar om det fortfarande är värt att polisanmäla detta då personen inte längre befinner sig på svensk mark?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt (2 kap 2 § Brottsbalken, BrB) tillämpas svensk lag på brott som begåtts utom riket om förövaren är svensk medborgare eller har sitt hemvist i Sverige. Dessutom är svensk allmän domstol behörig att avgöra målet. Det framgår inte i din fråga ifall gärningsmannen är svensk medborgare eller har sitt hemvist i Sverige. Men som jag tolkar din fråga, menar du att personen befann sig i Sverige när brottet begicks men lämnat riket efter dess. Om det är så, då är huvudregeln enligt (2 kap 1 § BrB) att brottet ska avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Det innebär att du kan polisanmäla gärningsmannen trots att denne befinner sig utanför Sverige.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad Garar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2021-11-30 Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal
2021-11-30 Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?

Alla besvarade frågor (97662)