Vad gäller när ett arrendeavtal löper ut?

2019-09-28 i Arrende
FRÅGA
Hej! Jag köpte mark och byggde mitt hus på den marken. Efter något år arrenderade jag en bit mark i anslutning till min tomt. Jag skrev ett arrendekontrakt på 49 år, och betalade arrendet kontant. Nu är det en annan markägare som inte alls är lika smidig som den förra och min fråga är nu vad som händer när arrendet går ut? Kan markägaren bara ta tillbaka marken eller ska det förhandlas om ev förlängning? Vissa säger att vid ett så långt arrende så tillfaller marken arrendatorn. Vad gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att använda mig av Jordabalkens bestämmelser vid besvarande av din fråga.

Vad händer när arrendeavtalet upphör?

Det finns olika typer av arrende och kommer beskriva allmänt hur det går till vid arrendeavtalets upphörande.

När avtalet upphör så kan ni välja att förlänga det genom en förhandling. Förlängningen kommer att ersätta det tidigare avtalet och ses som en ny upplåtelse (7 kap. 7 § 1 st JB).

En förlängning kan ske genom en så kallad tyst förlängning. För att arrendeavtalet ska förlängas så ska nyttjandet fortsätta utan att du blivit ombedd att sluta nyttjandet.

En automatisk förlängning kan ske då avtalet inte sägs upp. För att arrendeavtalet ska upphöra krävs i regel en uppsägning från markägaren. Uteblir denna uppsägning så kan avtalet löpa vidare (7 kap. 7 § 2 st JB)

Ytterligare en möjlighet till förlängning är tvångsförlängning. Denna typ av förlängning blir tillämplig vid tex bostadshyresrätter och lokalhyresrätter. Det direkta besittningsskyddetbehandlar bostadshyresgästens rätt till förlängning av hyresavtalet (12 kap. 46 § JB).

Kan en arrende övergå till arrendatorn får äganderätt?

Det finns inget i lag som reglerar en övergång av äganderätten efter nyttjande av arrenderad mark. Eftersom det inte finns något uttryckt i lag så är det således inte möjligt att få äganderätt efter ett långt nyttjande.

Sammanfattning

Jag skulle råda dig att fortsätta nyttja marken som tidigare och tar markägaren kontakt så får ni förhandla om en eventuell förlängning. Meddelar markägaren inget finns möjlighet till förlängning genom alternativen ovan. Det finns ingen reglerad möjlighet att få äganderätten trots att nyttjande av marken pågått under lång tid.

Hoppas du fått din fråga besvarad och att svaret varit till hjälp. Du får gärna skriva till oss på Lawline igenom du har fler frågor.

Allt gott,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
H18allå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-28 09:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (170)
2019-09-28 Vad gäller när ett arrendeavtal löper ut?
2019-09-19 Rätt att nyttja parkering i bostadsrättsförening?
2019-09-12 Villkorsändring av arrendeavtal för kolonilottsförening
2019-09-05 Vad händer om arealen på en felmätt kolonilott korrigeras på bekostnad av en annans kolonilott?

Alla besvarade frågor (73804)