FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut26/07/2022

Vad gäller när en pump tillhörande en brunn med ett servitut på sig går sönder?

Vår granne har servitut på vår brunn. Deras pump har gått sönder. Vad har de rätt att göra på vår mark? Har de rätt att gräva för ny ledning? Skall det skrivas något avtal om att de skall återställa vår tomt inom rimlig tid?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Servitut är i grund och botten ett avtal och faller alltså under den s.k. avtalsfriheten. De avtalande har alltså stora möjligheter att utforma servitutet och fördela ansvaret själva. Den regleringen som finns återfinns i 14 kap. jordabalk (1970:994) (JB framöver). Av 14 kap. 6 § 2st. JB följer att den härskande fastigheten ("ägaren" av servitutet), har en skyldighet att underhålla anläggningen så att den inte vållar skada eller olägenheter onödigtvis. Detta är förutsatt att servitutavtalet stadgar att den härskande fastigheten har underhållsansvaret. För att besvara på Er fråga så är det så att Er granne har en skyldighet att laga pumpen till brunnen. Däremot så finns det inget krav på att det ska ske inom en viss tid. Naturligtvis så står det er fritt att skriva ett avtal med Er granne med den innebörden om de går med på det. 

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.  

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”